Navigation SearchNavigation ContactNavigation Products

DDI’s toewijding aan
gegevensbescherming en de AVG

Hoe onze klanten profiteren van onze maatregelen inzake gegevensbescherming

Nu digitale technologieën die gegevens verzamelen over personen een steeds belangrijkere rol spelen, is er DDI veel aan gelegen om de persoonlijke gegevens die onze klanten, leveranciers, partners en medewerkers aan ons toevertrouwen te beschermen.

DDI hanteert specifieke resources, beleidsregels en processen voor gegevensbescherming, zo hebben we een afdeling en een functionaris voor gegevensbescherming die standaard toezicht houden op de globale normen. Bovendien begrijpen wij dat elke medewerker van de organisatie doordrongen moet zijn van het belang van gegevensbescherming en al onze medewerkers moeten dus regelmatig training op het gebied van gegevensbeveiliging afleggen om ervoor te zorgen dat de hoogste standaarden van gegevensbescherming worden gewaarborgd. Wij vereisen ook dat onze leveranciers aan onze normen voor gegevensprivacy voldoen.

AVG en andere nieuwe juridische vereisten

Op 25 mei 2018 treedt een nieuwe privacyverordening in werking, de zogenaamde Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG breidt de privacyrechten van inwoners van de Europese Unie uit en legt serviceproviders zoals DDI die persoonlijke gegevens uit de EU beheren en verwerken nieuwe verplichtingen op. DDI beschouwt de AVG als een kans om onze toewijding aan privacy en gegevensbescherming zowel intern als met al onze globale klanten te bevorderen.

Dit nieuwe tijdperk op het gebied van gegevensprivacy betreft niet alleen beleidsregels en systeeminstellingen, maar vereist ook zowel organisatorische als culturele veranderingen. Voor naleving van de AVG is samenwerking vereist tussen DDI, haar subprocessors en klanten. DDI is toegewijd aan de naleving van de AVG in onze bedrijfsvoering en in de levering van onze diensten aan onze klanten. In het kader van onze samenwerking streven we er ook naar onze klanten te helpen te voldoen aan de voorschriften. DDI heeft de vereisten van de AVG nauwkeurig geanalyseerd en brengt verbeteringen aan in haar producten, contracten en documentatie. Wij verhogen ook wereldwijd het bewustzijn en de vaardigheden van onze medewerkers om naleving te garanderen.

Onze belofte. Wat zijn de voordelen voor u?

Een partner die voldoet aan de nieuwste vereisten en trends op het gebied van gegevensbeveiliging levert u het volgende op:

  • Hogere mate van vertrouwen tussen uw organisatie en uw werknemers inzake de gegevensintegriteit en de manier waarop hun gevoelige gegevens worden gebruikt.
  • Het vertrouwen dat de aan DDI toevertrouwde gegevens veilig zijn en worden beschermd in overeenkomst met de wettelijke richtlijnen.
  • Het hoogste niveau van vertrouwelijkheid van alle gegevens en informatie over werknemers, van individuele medewerkers tot aan de CEO.
  • Transparantie over de wijze waarop wij gegevens beheren (verwerken, delen en retentie) en wij moedigen onze klanten en partners aan om hetzelfde te doen.
  • Belofte om best practices op het gebied van privacy en gegevensbescherming te gebruiken.
  • Rekenschap voor de bescherming van onze klantgegevens.

Ga er niet van uit dat partners en leveranciers gegevens juist behandelen, vraag om bewijs. Door samenwerking met een organisatie die zich niet aan de regels houdt, loopt u onnodige risico's op het gebied van uw reputatie, geld en belangrijker nog, uw mensen. Bent u bereid om dat risico te nemen?

Functionaris voor gegevensbescherming:

Neem voor vragen met betrekking tot het DDI-beleid voor gegevensbescherming en AVG-naleving contact op met Russ White, onze functionaris voor gegevensbescherming: DataProtectionOfficer@ddiworld.com of op 412-376-5803.

Meer informatie:

Lezen hoe DDI gegevens beveiligt

Ons privacybeleid lezen

De AVG-verordening

Deze pagina is ontwikkeld om het standpunt van DDI en de toewijding van het bedrijf aan privacy- en gegevensbescherming uiteen te zetten. Deze pagina dient niet te worden opgevat als en vormt geen juridisch of professioneel advies. Ondernemingen dienen zelf juridisch advies in te winnen over de interpretatie van de voorschriften inzake gegevensbescherming en privacy en met betrekking tot hun zakelijke activiteiten, producten en diensten.

Talk to an Expert: GDPR
* Denotes required field
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Consent to DDI Marketing *

Ik geef DDI toestemming om mijn persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken bij de levering van diensten aan mij en voor marketing- en onderzoeksdoeleinden. Ik ben op de hoogte van mijn rechten en de wijze waarop mijn gegevens worden gebruikt zoals genoemd in DDI's beleid inzake gegevensbescherming.

Enter security code:
 Security code