Navigation SearchNavigation ContactNavigation Products

Zobowiązanie firmy DDI
do ochrony danych i stosowania RODO

W jaki sposób nasi klienci korzystają ze środków ochrony danych?

Nasz świat w coraz większym stopniu opiera się na technologiach cyfrowych, które gromadzą dane osobowe, dlatego firma DDI zobowiązuje się do ochrony danych osobowych powierzanych przez klientów, dostawców, partnerów i pracowników.

Firma DDI posiada zasoby, politykę i procesy w zakresie ochrony danych oraz powołała Biuro bezpieczeństwa danych i Inspektora ochrony danych osobowych w celu regularnego monitorowania globalnych standardów. Ponadto rozumiemy, że ochrona danych wymaga zaangażowania każdego pracownika w naszej organizacji i wymaga od każdego z nich regularnych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa danych w celu zapewnienia najwyższych standardów ochrony danych. Wymagamy również, aby dostawcy spełniali nasze standardy w zakresie ochrony danych osobowych.

RODO i inne przepisy prawne

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). RODO rozszerza prawa do prywatności mieszkańców Unii Europejskiej i nakłada nowe obowiązki na dostawców usług, takich jak DDI, którzy kontrolują i przetwarzają dane osobowe z UE. Firma DDI postrzega RODO jako okazję do pogłębienia naszego zaangażowania w ochronę prywatności i danych zarówno wewnętrznie, jak i w kontaktach z klientami.

Wraz z rozwojem nowej ery prywatności danych wykracza ona poza zasady i ustawienia systemowe, wymagając zmian organizacyjnych i kulturowych. Zgodność z RODO wymaga współpracy pomiędzy firmą DDI, jej podwykonawcami i klientami. DDI zobowiązuje się do zapewnienia zgodności z RODO we wszystkich naszych działaniach oraz w świadczeniu usług dla klientów. Dążymy również do tego, aby pomóc naszym klientom w przestrzeganiu przepisów w całym okresie współpracy. Firma DDI dokładnie przeanalizowała wymagania RODO i ulepsza nasze produkty, kontrakty i dokumentację. Podnosimy również świadomość i kompetencje naszych pracowników na całym świecie w zakresie wspierania zgodności z przepisami.

Nasze zobowiązanie. Co to oznacza dla ciebie?

Posiadanie partnera, który postępuje zgodnie z najnowszymi trendami i wymogami w zakresie ochrony danych oznacza:

  • Większe zaufanie między Twoją organizacją a pracownikami w zakresie integralności danych i sposobu ich wykorzystywania.
  • Pewność, że dane powierzone DDI są bezpieczne i chronione zgodnie z wytycznymi prawnymi.
  • Najwyższy poziom poufności wszystkich danych i informacji o pracownikach, od indywidualnego współpracownika po prezesa.
  • Przejrzystość w zakresie zarządzania danymi (przetwarzanie, udostępnianie i przechowywanie); zachęcamy naszych klientów i partnerów do podejmowania takich samych działań.
  • Zobowiązanie do stosowania najlepszych praktyk w zakresie prywatności i ochrony danych.
  • Odpowiedzialność za ochronę danych naszych klientów.

Nie zakładaj, że partnerzy i dostawcy dbają o dane, chyba że są w stanie to udowodnić. Współpraca z organizacją, która nie przestrzega przepisów, naraża Cię na niepotrzebne ryzyko związane z reputacją, wydatkami, a co najważniejsze, stanowi zagrożenie dla Twoich pracowników. Czy warto ryzykować?

Inspektor Ochrony Danych:

W razie pytań związanych z polityką ochrony danych w firmie DDI i zgodnością z RODO należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych, Russem Whitem, pod adresem DataProtectionOfficer@ddiworld.com lub tel. 412-376-5803.

Więcej informacji:

Dowiedz się, jak firma DDI zabezpiecza dane

Zapoznaj się z Polityką Prywatności

Rozporządzenie RODO

Ta strona została stworzona w celu podzielenia się punktem widzenia i zaangażowaniem firmy DDI w ochronę prywatności i danych. Nie stanowi porady prawnej i nie należy jej traktować w ten sposób. Organizacje powinny zasięgnąć porady własnego radcy prawnego w sprawie interpretacji przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności oraz w związku z ich działalnością biznesową, produktami i usługami.

Porozmawiaj z ekspertem: GDPR
* Oznacza pole, które trzeba wypełnić
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Consent to DDI Marketing *

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez firmę DDI moich danych osobowych w ramach świadczenia usług na moją rzecz oraz w celach marketingowych i badawczych. Jestem świadomy/-a swoich praw i sposobu, w jaki moje dane będą wykorzystywane zgodnie z odniesieniami w Polityce prywatności firmy DDI

Enter security code:
 Security code