Navigation SearchNavigation ContactNavigation Products

ความมุ่งมั่นของ DDI เกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลและ GDPR

ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์อย่างไรจากมาตรการความปลอดภัยของข้อมูลของเรา

เนื่องจากโลกของเราถูกชี้นำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเพิ่มมากขึ้น DDI มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับความไว้วางใจจาก ลูกค้า ผู้ขาย หุ้นส่วนและพนักงานของเรา 

DDI ได้ทุ่มเททรัพยากร นโยบาย และกระบวนการในการป้องกันข้อมูล รวมถึงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของข้อมูล และเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูล ซึ่งคอยทำหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสากลอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ เราเข้าใจว่าการป้องกันข้อมูลต้องการการทุ่มเทจากทุกฝ่ายในองค์กรของเรา และจำเป็นต้องให้พนักงานแต่ละคนผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานของการป้องกันข้อมูลสูงสุด เราต้องการให้ผู้จัดจำหน่ายของเราทำตามมาตรฐานของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเราด้วย

GDPR และการพัฒนาของกฎหมายอื่น

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 ข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เรียกว่า ข้อบังคับการป้องกันข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation - GDPR) ได้กลายเป็นกฎหมาย GDPR ได้ขยายสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้ที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป และกำหนดความรับผิดชอบใหม่ให้แก่ผู้ให้บริการ เช่น DDI ที่ควบคุมและดำเนินการข้อมูลส่วนตัวจากสหภาพยุโรป DDI มองเห็น GDPR เป็นโอกาสในการทำให้คำมั่นต่อความเป็นส่วนตัวและการป้องกันข้อมูลทั้งภายในและแก่ลูกค้าทั่วโลกของเราทั้งหมดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

เมื่อยุคใหม่ของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเริ่มพัฒนามากขึ้น จนก้าวไปไกลเกินกว่าแค่นโยบายและการตั้งค่าระบบ จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในองค์กรและทางวัฒนธรรม การปฏิบัติตาม GDPR ต้องใช้ความร่วมมือระหว่าง DDI ผู้ดำเนินการรอง และลูกค้าของเรา DDI มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม GDPR ตลอดการดำเนินการและในการส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าของเรา เรายังมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าของเราให้ปฏิบัติตามตลอดช่วงเวลาของความร่วมมือ DDI ได้วิเคราะห์ข้อกำหนดของ GDPR อย่างใกล้ชิดและได้เพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ สัญญาและคู่มือของเรา เรายังได้เพิ่มความตระหนักและขีดความสามารถพนักงานของเราทั่วโลกเพื่อสนับสนุนการควบคุมมาตรฐาน

พันธสัญญาของเรา สำหรับคุณแล้วมีอะไรบ้าง

การมีหุ้นส่วนที่ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันข้อมูลและข้อกำหนดล่าสุดหมายความว่า:

  • ความไว้วางใจ ที่เพิ่มขึ้นระหว่างองค์กรและพนักงานของคุณในเรื่องความสมบูรณ์ของข้อมูลและข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนนั้นมีการใช้อย่างไร
  • ความมั่นใจ ว่าข้อมูลที่วางใจมอบให้แก่ DDI นั้นปลอดภัยและได้รับการปกป้องตามแนวทางของกฎหมาย
  • ระดับ การรักษาความลับ สูงสุดของข้อมูลทั้งหมดของพนักงาน ตั้งแต่พนักงานรายบุคคลไปจนถึงระดับ CEO
  • ความโปร่งใส ว่าเราจัดการกับข้อมูล (การดำเนินการ การแบ่งปัน และการเก็บรักษา) อย่างไร รวมถึงกระตุ้นให้ลูกค้าและหุ้นส่วนดำเนินการเช่นเดียวกันนี้
  • ความทุ่มเท ที่จะใช้วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในความเป็นส่วนตัวและการป้องกันข้อมูล
  • ความรับผิดชอบ ในการป้องกันข้อมูลลูกค้าของเรา

 

อย่าสรุปว่าหุ้นส่วนและผู้ค้าจะดูแลเอาใจใส่ข้อมูลเว้นเสียแต่ว่าพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นจริง การเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม นำคุณไปสู่ความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นทั้งในเรื่องชื่อเสียง เงิน และที่สำคัญที่สุดคือบุคลากรของคุณ คุณเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงนั้นหรือไม่

 

เจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูล:

สำหรับสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันข้อมูลของ DDI และการปฏิบัติตาม GDPR โปรดติดต่อ Russ White ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลของเรา ที่ DataProtectionOfficer@ddiworld.com หรือที่ 412-376-5803

 

ทรัพยากรอื่นๆ:

ค้นหาว่า DDI รักษาข้อมูลให้ปลอดภัยได้อย่างไร

อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ข้อบังคับGDPR

หน้านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแบ่งปันมุมมองและความทุ่มเทในความเป็นส่วนตัวและการป้องกันข้อมูลของ DDI ไม่ควรถือว่าและไม่ได้ถือว่าเป็นการสร้างคำแนะนำหรือความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย องค์กรควรหาคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางกฎหมายของตนเองในการแปลความเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลและข้อบังคับความเป็นส่วนตัว ที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ     

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ: GDPR
Denotes required field
 
 
 
 
 
 
 
 
Consent to DDI Marketing 

ข้าพเจ้ายินยอมให้ DDI เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการจัดหาบริการให้แก่ข้าพเจ้าและเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดและการวิจัย ข้าพเจ้าตระหนักถึงสิทธิ์ของตนเองและลักษณะที่ข้อมูลของข้าพเจ้าจะถูกใช้ดังที่มีการอ้างอิงอยู่ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ DDI

Please enter the number from this image
 Security code