Navigation SearchNavigation ContactNavigation Products

Závazek společnosti DDI
chránit osobní údaje a dodržovat nařízení GDPR

Jaký užitek mají naši klienti z našich opatření na zabezpečení osobních údajů

Vzhledem k tomu, že náš svět stále více ovládají digitální technologie, které shromažďují údaje o jednotlivcích, snaží se společnost DDI ochránit osobní údaje, které nám svěřili naši klienti, dodavatelé, partneři a zaměstnanci.

Společnost DDI má zdroje, zásady a procesy vyhrazené k ochraně údajů, včetně jmenování kanceláře ochrany údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů, kteří pravidelně sledují globální normy. Navíc chápeme, že ochrana osobních údajů vyžaduje závazek každého pracovníka v naší organizaci, a požadujeme, aby každý z našich pracovníků pravidelně absolvoval školení na téma ochrany osobních údajů v zájmu zajištění těch nejvyšších standardů ochrany osobních údajů. Taktéž vyžadujeme, aby naše standardy ochrany osobních údajů dodržovali naši dodavatelé.

Nařízení GDPR a další právní vývoj

Dne 25. května 2018 vstoupí v účinnost nový předpis věnující se ochraně osobních údajů zvaný obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Nařízení GDPR rozšiřuje práva rezidentů Evropské unie v souvislosti s osobními údaji a ukládá nové povinnosti poskytovatelům služeb, jako je DDI, kteří spravují a zpracovávají osobní údaje z EU. Společnost DDI nahlíží na nařízení GDPR jako na příležitost prohloubit svůj závazek v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů, a to interně i ve vztahu ke všem svým globálním zákazníkům.

Nová nastupující éra ochrany osobních údajů zachází dále než jen na úroveň zásad a nastavení systémů, ale vyžaduje i organizační a kulturní změny. Dodržování nařízení GDPR vyžaduje spolupráci mezi společností DDI, jejími dílčími zpracovateli a našimi zákazníky. Společnost DDI se zavazuje dodržovat nařízení GDPR napříč celou svojí organizací i při poskytování služeb svým klientům. Rovněž se budeme snažit pomáhat svým zákazníkům toto nařízení dodržovat po celou dobu trvání naší spolupráce. Společnost DDI provedla podrobnou analýzu požadavků nařízení GDPR a vylepšuje své produkty, smlouvy a dokumentaci. Taktéž zvyšujeme povědomí a kompetence našich pracovníků po celém světě v zájmu zajištění dodržování předpisů.

Náš závazek. A co z toho budete mít vy?

Mít partnera, který dodržuje aktuální trendy a požadavky v oblasti ochrany osobních údajů, znamená:

  • větší důvěru mezi vaší organizací a vašimi zaměstnanci ohledně integrity údajů a způsobu používání jejich citlivých osobních údajů,
  • jistotu, že údaje svěřené společnosti DDI jsou v bezpečí a chráněny v souladu s právními předpisy,
  • nejvyšší úroveň důvěrnosti veškerých údajů a informací o zaměstnancích od jednotlivých pracovníků až po generálního ředitele,
  • transparentnost způsobu správy údajů (zpracování, sdílení a uchovávání) a vyzvání našich klientů a partnerů, aby činili totéž,
  • závazek využívat ty nejlepší postupy v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů,
  • odpovědnost za ochranu údajů našich zákazníků.

Nepředpokládejte, že partneři a dodavatelé o údaje pečují, dokud to neprokáží. Budete-li spolupracovat s organizací, která předpisy nedodržuje, budete vystaveni zbytečným rizikům ovlivňujícím vaši pověst, finanční situaci a především vaše zaměstnance. Jste ochotni toto riziko přijmout?

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zásad ochrany osobních údajů společnosti DDI a dodržování nařízení GDPR, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Russ White, na adrese DataProtectionOfficer@ddiworld.com nebo na čísle 412-376-5803.

Další zdroje:

Prozkoumejte blíže, jakým způsobem společnost DDI zabezpečuje údaje

Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů

Nařízení GDPR

Tato stránka byla vypracována tak, aby vyjádřila postoj a závazek společnosti DDI k ochraně soukromí a osobních údajů. Tyto informace nelze považovat za právní ani odborné poradenství. Organizace si musí zajistit své vlastní právní poradenství ohledně výkladu předpisů ochrany osobních údajů a soukromí v souvislosti se svojí obchodní činností, produkty a službami.

Talk to an Expert: GDPR
* Denotes required field
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Consent to DDI Marketing *

Souhlasím s tím, že společnost DDI bude shromažďovat a zpracovávat mé osobní údaje při poskytování služeb a pro účely marketingu a průzkumu. Jsem si vědom/a svých práv a způsobů, jakými budou mé údaje využívány, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů společnosti DDI. Jsem si vědom(a) svého práva tento svůj souhlas kdykoli zrušit.

Enter security code:
 Security code