Navigation SearchNavigation ContactNavigation Products

Angajamentul DDI
privind protecția datelor și RGPD

Cum beneficiază clienții noștri de pe urma măsurilor noastre privind securitatea datelor

Datorită creșterii continue a gradului de utilizare globală a tehnologiilor digitale care colectează date despre persoane, DDI se angajează să protejeze datele cu caracter personal puse la dispoziție de către clienții, furnizorii, partenerii și angajații săi. 

DDI are resurse, politici și procese dedicate protecției datelor, inclusiv un Birou pentru securitatea datelor și un Responsabil cu protecția datelor, care efectuează monitorizarea de rutină a standardelor globale. În plus, înțelegem că protecția datelor necesită angajamentul fiecărui asociat al organizației noastre și cerem tuturor asociaților noștri să efectueze periodic instruirea privind securitatea datelor, pentru a asigura cele mai înalte standarde pentru protecția datelor. De asemenea, cerem furnizorilor noștri să respecte standardele noastre privind confidențialitatea datelor.

RGPD și alte cerințe legale noi

Pe 25 mai 2018, va intra în vigoare o nouă obligație privind confidențialitatea, numită Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). RGPD extinde drepturile la viața privată ale rezidenților din Uniunea Europeană și impune noi obligații furnizorilor de servicii din UE, precum DDI, care gestionează și prelucrează date cu caracter personal. DDI consideră RGPD o oportunitate de aprofundare a angajamentului său cu privire la confidențialitate și protecția datelor la nivel intern și față de clienții noștri internaționali.

Pe măsură ce noua eră în domeniul confidențialității datelor se extinde, ea va trece dincolo de politici și de setările de sistem, impunând schimbări organizatorice și culturale. Conformitatea cu RGPD impune un parteneriat între DDI, operatorii de date care prelucrează date în numele DDI și clienți. DDI se angajează să respecte RGPD în operațiunile sale și în furnizarea serviciilor către clienții săi. De asemenea, se angajează să ofere asistență clienților pentru a-i ajuta să se conformeze pe parcursul parteneriatului cu noi. DDI a analizat îndeaproape cerințele RGPD și depune eforturi pentru îmbunătățirea produselor, a contractelor și a documentației sale. De asemenea, creștem gradul de conștientizare și de competență al asociaților noștri din toată lumea pentru a sprijini conformitatea.

Angajamentul nostru. Ce beneficii veți avea?

Un partener care respectă cele mai noi cerințe și tendințe în domeniul protecției datelor înseamnă:

  • Încredere sporită între organizația și angajații dumneavoastră în ceea ce privește integritatea datelor și modul de utilizare a datelor cu caracter sensibil ale acestora.
  • Siguranța că datele încredințate companiei DDI sunt securizate și protejate conform normelor juridice.
  • Cel mai înalt nivel de confidențialitate a tuturor datelor și informațiilor despre angajați, de la colaboratori individuali la directori executivi.
  • Transparență privind modul de gestionare a datelor (prelucrare, distribuire și păstrare) și încurajarea clienților și partenerilor în acest sens.
  • Angajamentul privind utilizarea celor mai bune practici în materie de confidențialitate și protecție a datelor.
  • Responsabilitate pentru protejarea datelor clienților noștri.

Nu trebuie să presupuneți că partenerii și furnizorii protejează datele, exceptând cazul în care pot dovedi că procedează astfel. Încheierea unui parteneriat cu o organizație neconformă vă expune unor riscuri inutile privind reputația, resursele financiare și, cel mai important, angajații dumneavoastră. Sunteți dispuși să vă asumați acest risc?

Responsabilul cu protecția datelor:

Pentru orice întrebări despre politica DDI privind protecția datelor și conformitatea cu RGPD, contactați-l pe responsabilul nostru cu protecția datelor, Russ White, la DataProtectionOfficer@ddiworld.com sau la 412-376-5803.

Resurse suplimentare:

Aflați cum DDI securizează datele

Citiți Politica noastră de confidențialitate

Regulamentul RGPD

Această pagină a fost creată pentru a împărtăși punctul de vedere al DDI și angajamentul său față de confidențialitate și protecția datelor. Conținutul său nu trebuie considerat ca reprezentând și nu constituie sfaturi juridice sau profesionale. Organizațiile trebuie să solicite pe cont propriu recomandările consilierilor lor juridici pentru interpretarea regulamentelor privind protecția datelor și confidențialitatea și în legătură cu operațiunile comerciale, produsele și serviciile lor.     

 

Talk to an Expert: GDPR
* Denotes required field
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Consent to DDI Marketing *

Consimt ca DDI să îmi colecteze și prelucreze datele personale în furnizarea de servicii către mine și în scopuri de marketing și de cercetare. Îmi cunosc drepturile și înțeleg modurile în care vor fi utilizate datele mele, conform prevederilor Politicii de confidențialitate a datelor DDI. Înțeleg că am dreptul să îmi revoc oricând consimțământul.

Enter security code:
 Security code