Navigation SearchNavigation ContactNavigation Products

GLF 2021 GLF 2021

Global Leadership Forecast 2021

รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มความเป็นผู้นำในวันนี้ด้วยการเข้าร่วมในการพยากรณ์ภาวะผู้นำระดับโลกของ DDI โดยความร่วมมือกับนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมชั้นนำ Josh Bersin

นอกจากนี้ท่านยังสามารถสร้างมาตรฐาน * การเป็นผู้นำของ บริษัท ของท่านกับองค์กรชั้นนำระดับโลกบางแห่งโดยทำแบบสำรวจ 15 นาทีของเราและเชิญผู้นำของท่านเข้าร่วมในแบบสำรวจความเป็นผู้นำ

* เพื่อให้ได้สิทธิ์นี้ ท่านจะต้องทำ HR Survey และ Leader Survey (50 ชุด สำหรับองค์กรที่มีพนักงาน 2,500 คนขึ้นไป และ 30 ชุดสำหรับองค์กรที่มีพนักงานน้อยกว่า 2,500 คน) ผู้นำทุกระดับควรเข้าร่วมทำแบบสำรวจ

เข้าร่วมแบบสอบถาม HR (HR Professional Survey

ท่านจำเป็นต้องใช้ แบบสำรวจ HR (HR Professional Survey) จำนวน 1 และ แบบสำรวจผู้นำ (Leader Survey) อย่างน้อย 50 คน เพื่อทำให้แบบสำรวจนี้เสร็จสมบูรณ์ (หากองค์กรของท่านมีพนักงานไม่ถึง 2,500 คน แบบสำรวจผู้นำ อย่างน้อย 30 คน) เพื่อที่จะได้รับ ผลการสำรวจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แบบเฉพาะสำหรับองค์กรของท่าน ผลการสำรวจนี้มีมูลค่ามากกว่า 50,000 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐ

หลังจากที่ท่านได้รับทำ แบบสำรวจ HR เสร็จสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลพร้อมลิ้งค์พิเศษสำหรับองค์กรของท่านโดยเฉพาะ เพื่อส่งให้ผู้นำของท่านในทุกระดับขั้น – โปรดอย่าขอให้ผู้นำของท่านกรอกแบบสอบถามเดียวกับที่ท่านทำ เพราะเราจะถามคำถามที่แตกต่างกันเล็กน้อย – ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเพียงคนเดียว ต่อ องค์กรเท่านั้นที่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในงานวิจัยนี้

คำตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับเสมอ

แบบสำรวจ HR กำหนดส่งภายใน: วันที่ 30 เมษายน 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง: glf@ddiworld.com.

Global Leadership Forecast 2021: เข้าร่วมแบบสอบถาม HR

ผู้เข้าร่วมทำ แบบสำรวจผู้นำ (Leader Survey)

ท่านกำลังจะเข้าร่วมกับเพื่อนร่วมงานจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ที่แบ่งปันประสบการณ์และมุมมองความเป็นผู้นำกับเรา คำตอบที่เป็นความลับของท่านจะช่วยกำหนดรูปร่างของแนวโน้มเกี่ยวกับบทบาทของผู้นำ และปัจจัยที่จะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

แบบสำรวจผู้นำ กำหนดส่งภายใน: วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง: glf@ddiworld.com.

Global Leadership Forecast 2021: ผู้เข้าร่วมทำ แบบสำรวจผู้นำ (Leader Survey)
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ: Global Leadership Forecast 2021 Survey
Denotes required field
 
 
 
 
 
 
 
 
Consent to DDI Marketing 

ข้าพเจ้ายินยอมให้ DDI เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการจัดหาบริการให้แก่ข้าพเจ้าและเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดและการวิจัย ข้าพเจ้าตระหนักถึงสิทธิ์ของตนเองและลักษณะที่ข้อมูลของข้าพเจ้าจะถูกใช้ดังที่มีการอ้างอิงอยู่ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ DDI

Please enter the number from this image
 Security code