Global Leadership Forecast Survey

?auto=format&q=75

Global Leadership Forecast 2023

ช่วงเวลาแห่งการเข้าร่วมทำแบบสำรวจ Global Leadership Forecast 2023 ได้จบลงเรียบร้อยแล้ว เราขอขอบคุณท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผลสำรวจในปีนี้ 

คลิกเพื่อดูข้อมูล GLF 2023