Global Leadership Forecast Survey

?auto=format&q=75

Global Leadership Forecast 2023

ช่วงเวลาแห่งการเข้าร่วมทำแบบสำรวจ Global Leadership Forecast 2023 ได้จบลงเรียบร้อยแล้ว เราขอขอบคุณท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผลสำรวจในปีนี้ 

Global Leadership Forecast (GLF) ของ DDI เป็นโครงการวิจัยด้านภาวะผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เราเริ่มต้นการสำรวจนี้มาเป็นเวลากว่า 20 ปี เพื่อช่วยให้องค์กรทำการ ว่าจ้าง ส่งเสริม และพัฒนาผู้นำ ที่สามารถตอบสนองต่อความท้าทายทางธุรกิจในอนาคตได้ 

ผลลัพธ์ของ GLF 2023 จะได้รับการเผยแพร่ในไม่ช้า ระหว่างนี้ ท่านสามารถเข้าไปดูผลข้อมูลที่ได้รับจาก GLF 2021

คลิกเพื่อดูข้อมูล GLF 2021