Single Arrows_RGB

Global Leadership Forecast Survey

Global Leadership Forecast 2021?auto=format&q=75

Global Leadership Forecast 2021

รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มความเป็นผู้นำในวันนี้ด้วยการเข้าร่วมในการพยากรณ์ภาวะผู้นำระดับโลกของ DDI โดยความร่วมมือกับนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมชั้นนำ Josh Bersin

นอกจากนี้ท่านยังสามารถสร้างมาตรฐาน * การเป็นผู้นำของ บริษัท ของท่านกับองค์กรชั้นนำระดับโลกบางแห่งโดยทำแบบสำรวจ 15 นาทีของเราและเชิญผู้นำของท่านเข้าร่วมในแบบสำรวจความเป็นผู้นำ

* เพื่อให้ได้สิทธิ์นี้ ท่านจะต้องทำ HR Survey และ เรียนเชิญผู้นำจำนวน 30 ท่าน ในการเข้าร่วมทำ Leader Survey เราขอแนะนำให้ผู้นำทุกระดับเข้าร่วมทำแบบสำรวจ

เข้าร่วมแบบสอบถาม HR (HR Professional Survey

เพื่อให้ผ่านเกณฑ์สำหรับรายงานเฉพาะสำหรับองค์กรของท่าน (Customized Company Report) HR อย่างน้อย 1 คน ต่อองค์กร ในการทำ HR professional survey และ ผู้นำอย่างน้อย 30 คน ในการทำ Leader Survey เพื่อให้แบบสำรวจนี้เสร็จสมบูรณ์ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ผลการสำรวจนี้มีมูลค่ามากกว่า 50,000 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐ

หลังจากที่ท่านได้รับทำ แบบสำรวจ HR เสร็จสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลพร้อมลิ้งค์พิเศษสำหรับองค์กรของท่านโดยเฉพาะ เพื่อส่งให้ผู้นำของท่านในทุกระดับขั้น – โปรดอย่าขอให้ผู้นำของท่านกรอกแบบสอบถามเดียวกับที่ท่านทำ เพราะเราจะถามคำถามที่แตกต่างกันเล็กน้อย – ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเพียงคนเดียว ต่อ องค์กรเท่านั้นที่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในงานวิจัยนี้

คำตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับเสมอ

แบบสำรวจ HR กำหนดส่งภายใน: วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทำแบบสำรวจ HR Professional Survey

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง: glf@ddiworld.com.

ผู้เข้าร่วมทำ แบบสำรวจผู้นำ (Leader Survey)?auto=format&q=75

ผู้เข้าร่วมทำ แบบสำรวจผู้นำ (Leader Survey)

ท่านกำลังจะเข้าร่วมกับเพื่อนร่วมงานจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ที่แบ่งปันประสบการณ์และมุมมองความเป็นผู้นำกับเรา คำตอบที่เป็นความลับของท่านจะช่วยกำหนดรูปร่างของแนวโน้มเกี่ยวกับบทบาทของผู้นำ และปัจจัยที่จะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

แบบสำรวจผู้นำ กำหนดส่งภายใน: วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ทำแบบสำรวจ Leader Survey

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง: glf@ddiworld.com.

Get the latest in leadership insights right in your inbox