Navigation SearchNavigation ContactNavigation Products

Informácie o autorských právach/ochrannej
známke spoločnosti DDI

Autorské práva spoločnosti DDI

©Development Dimensions International, Inc., 1970-2020. All rights reserved. Všetky práva vyhradené na základe univerzálnych dohovoroch o autorských právach a všetkých platných amerických a medzinárodných zákonov. Reprodukovanie celku alebo časti bez vyjadreného písomného súhlasu spoločnosti DDI je zakázené. Reprodukovanie celku alebo časti bez vyjadreného písomného súhlasu spoločnosti DDI je zakázené.

Informácie o autorských právach spoločnosti DDI

Známky ® sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Development Dimensions International, Inc. v USA a/alebo iných krajinách.

Nasledujúce zoznamy obsahujú ochranné a servisné známky spoločnosti Development Dimensions International, Inc.

U.S. Service/Trademark Status

As of January 16, 2019

70: The New 50®
Acceleration Pool®
Acceleration Center®
Acceleration Centers®
Advisor: Your Personal Resource for Handling Tough Work Situations®
Assessing Talent®
Assessing Talent: People Leader®
Business Impact Leadership®
CoachLinkSM
DDI®
DDI Logo
DDI Talent PortalSM
E3®
Empowerment MirrorSM
Essentials of InteractionSM
Executing Business StrategySM
FlexSolutions®
Fundamentals of Service LeadershipSM
Grow Your Own Leaders®
Identifying Criteria for Success®
I-DDISM
IM®
IM: EX®
Interaction®
Interaction EssentialsSM
Interaction Management®
Interaction Management: Exceptional Leaders . . . Extraordinary Results® 
IM: ExLSM
IM: ExPSM
Interaction Management: Tactics for Effective LeadershipSM
Job-Relatedness AnalysisTM
Know How Right NowSM
Leader3 Ready®
Leadership Mirror®
Leadership Pipeline®
The Magic is in the Mix®
Making Sense of Business: A Simulation®
Manager Ready®
Maximizing Performance®
Millennium ElephantSM
OPAL®
Operational Leader Assessment System®
Retirement Management®
Service Plus®
SDPSM
Skills Diagnostic ProgramSM
Social Intelligence: Powerful People Skills for Senior LeadersSM
Start Up®
Strong Start®
Strong Start SurveySM
Success ProfileSM
Success ProfilesSM
Success ProfilingSM
Success Profiles: FoundationsSM
Success Profiles: Navigator®
Taking Action®
Targeted AssessmentSM
Targeted Feedback®
Targeted Selection®
Targeted Selection: Quick Hire®  (alternate way to display)
Targeted Simulations®
Techniques®
Techniques for a High-Performance Workforce®
TechnTest Advantage SystemSM
Training CheckpointSM
TS®
TS: Access®
Targeted Selection: Access®
TS: NetCoach® 
Web-ScreenTM
ZAPP!®

Foreign Service/Trademark Status

As of September 25, 2017

Australia
DDI®
Development Dimensions International®
Interaction ManagementSM
IM: EX®
Service PlusSM
Targeted Selection®
TS®
 
Canada
Business Impact Leadership
DDI®
DEVELOPMENT DIMENSIONS INTERNATIONAL®
IM:EX®
Interaction Management®
IM La Gestion Par Interaction®
Leadership Development for Health Care®
OPAL®
Manager Ready®
Prêt à gérer®
Sélection Ciblée®
Service Plus®
Targeted Management®
Targeted Selection®
TS®
TM®
ZAPP!®

China
DDI®
Development Dimensions International®
ZAPP!®

EU
TS®
IM:EX®
DDI®
Development Dimensions International®

Indonesia
DDI®
Interaction ManagementSM
Targeted Selection®
Techniques for an Empowered WorkforceSM

Mexico
DDI®
Development Dimensions International®
Interaction Management®
Service Plus®
Targeted Selection®
TS®
ZAPP!SM

New Zealand
DDI®
Interaction ManagementSM
Interaction Management: Tactics for Effective Leadership®
Targeted Selection®
Techniques for an Empowered Workforce®

Singapore
DDI®
Development Dimensions International®
Interaction Management®IM:EX®
Service PlusSM
Targeted Selection®
TS®
Talk to an Expert: sk-sk
* Denotes required field
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Consent to DDI Marketing *

Spoločnosti DDI dávam povolenie k zhromažďovaniu a spracovávaniu mojich osobných údajov na zaistenie služieb pre mňa a na účely marketingu a prieskumu. Som si vedomý/á svojich práv a toho, akým spôsobom budú využité moje údaje, ako sa uvádza v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti DDI. Som si vedomý/á, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

Enter security code:
 Security code