Single Arrows_RGB

คำชี้แจงเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของบริษัท Development Dimensions International

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020
(คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดนโยบายนี้เวอร์ชั่น PDF)

Development Dimensions International (DDI) เป็นผู้ออกแบบและจัดการไซต์ที่คุณกำลังดูอยู่ DDI จัดให้มีเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนโซลูชันความเป็นผู้นำ ที่รวมถึงการพัฒนาความเป็นผู้นำ กลยุทธ์คนเก่ง และโซลูชันการประเมินสำหรับตลาดทั่วโลก นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้นำมาใช้กับการเก็บรวบรวมและการใช้งานข้อมูลของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มบนไซต์ต่างๆ ที่นโยบายนี้มีการเชื่อมโยงด้วย (“ไซต์”)

หากคุณมีคำถามหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือวิธีปฏิบัติ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลของเราที่ DataProtectionOfficer@ddiworld.com การใช้งานข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านไซต์ของเราจะถูกจำกัดเพื่อจุดประสงค์สำหรับการรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ซึ่งได้แก่ การจัดหาบริการที่ลูกค้าได้ว่าจ้าง DDI ให้ดำเนินการ การจัดหาข้อมูลให้แก่ลูกค้าที่คาดหวัง การรวบรวมข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ในการวิจัย หรือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับโอกาสทางอาชีพที่ DDIDDI มีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบคลุมชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่อีเมล ตำแหน่งงาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ IP ที่ได้รับ และหลังจากนั้น ทำการถ่ายโอนให้แก่บุคคลภายนอกที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในนามของ DDI

ข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะมาจากประเทศใดก็ตามจะถูกส่งไป ประมวลผล และจัดเก็บที่สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังอาจมีการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลได้ทั่วโลกในพื้นที่ที่มีลูกค้าที่ได้รับอนุญาตหรือคู่ค้าของ DDI ให้บริการกับลูกค้า

DDI ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulations (GDPR)) และข้อกำหนดและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ GDPR DDI ยังปฏิบัติตามรัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Consumer Privacy Act (CCPA))

แต่ถึงกระนั้น ในด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือถ่ายโอนโดย DDI, DDI ต้องปฏิบัติตามอำนาจบังคับทางกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกา กรรมาธิการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Federal Trade Commission) ในบางสถานการณ์ DDI อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบรับต่อคำขออันชอบด้วยกฎหมายโดยหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติและการบังคับใช้กฎหมาย แม้ว่าเราจะสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมและใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการรักษาไว้ซึ่งความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ แต่เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อถูกกำหนดโดยกฎหมาย ในกรณีที่เรามีความเชื่อโดยสุจริตว่า การกระทำลักษณะนี้เป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติตามการพิจารณาคดีของลูกขุนในปัจจุบัน คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่ใช้บนไซต์เหล่านั้น เพื่อปกป้องสิทธิ์ของคุณ คุ้มครองความปลอดภัยของคุณหรือความปลอดภัยของผู้อื่น และสืบสวนเรื่องการฉ้อโกง เราไม่มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอก ยกเว้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดของบริการหรือตามที่มีการระบุไว้เป็นอื่นในนโยบายนี้

ในบางกรณี ซึ่งได้รับการอธิบายโดยละเอียดใน เว็บไซต์การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว คุณอาจได้รับแต่งตั้งให้ร้องขอวิธีอนุญาโตตุลาการแบบมีผลผูกพันเมื่อกระบวนการแก้ไขข้อขัดแย้งอื่นๆ สิ้นสุดลง

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จัดการกับประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวดังต่อไปนี้:

สำหรับไซต์ทั้งหมด

สำหรับไซต์อินเทอร์เน็ตของ DDI

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมเฉพาะข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านไซต์และไม่ครอบคลุมข้อมูลที่อาจมีการรวบรวมผ่านซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดจากไซต์หรือไซต์ของบุคคลภายนอกที่อาจเข้าถึงผ่านลิงก์ที่มีให้บนไซต์

การเก็บรวบรวมข้อมูล

DDI ลูกค้าของเรา ลูกค้าที่คาดหวัง แหล่งข้อมูล หรือผู้สมัครงาน เป็นเจ้าของข้อมูลที่เก็บรวบรวมบนไซต์ DDI เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ของเราในหลากหลายจุดบนไซต์ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกสำหรับบริการวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานโดยรวมและแพลตฟอร์มอัตโนมัติทางการตลาดยังถูกนำมาใช้โดย DDI อีกด้วย เพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงด้านการตลาดและกระบวนการ รวมทั้งการเก็บรวบรวมที่อยู่ IP เพื่อทำการวิเคราะห์ปริมาณการใช้ข้อมูลเว็บและแก้จุดบกพร่องของกระบวนการผู้ใช้

ลูกค้าใช้ไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้สมัคร รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับการประกาศรับสมัครหรือการเปิดรับตำแหน่งงานเฉพาะ ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างไซต์ของลูกค้าและไซต์ แม้ว่าตามคำขอของลูกค้า ไซต์ของลูกค้าอาจมีการเชื่อมโยงกับเนื้อหาบนไซต์

หากต้องการใช้งานฟังก์ชันที่ไซต์มีให้อย่างครบถ้วน ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องระบุข้อมูลระบุตัวบุคคล (PII) บางประการ ข้อมูล PII อาจถูกแบ่งปันหรือใช้งานโดย DDI และลูกค้า (ที่มีการโฮสต์ไซต์ที่เกี่ยวข้องให้) รวมทั้งผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลภายนอกอื่นใดที่ได้รับการดูแลความปลอดภัยโดยลูกค้า เพื่อสนับสนุนการประเมินผู้สมัครหรือพนักงานหรือกระบวนการเลือก

สำหรับไซต์ที่คุณมีบัญชีผู้ใช้ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรักษาความลับของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ หากเชื่อว่าการรักษาความลับถูกละเมิด โปรดติดต่อ DataProtectionOfficer@ddiworld.com

ข้อมูลที่รวบรวมจะไม่นำไปจำหน่ายหรือแบ่งปันให้แก่บุคคลภายนอกโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมล่วงหน้า เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอื่นในนโยบายนี้

การใช้งานข้อมูล

DDI จะไม่ใช้บันทึกข้อมูลของบุคคลหรือข้อมูลอื่นในลักษณะที่ระบุตัวตนของบุคคลหรือองค์กรของลูกค้าเพื่อเป็นแหล่งข้อมูล เว้นแต่เพื่อจุดประสงค์สำหรับการรวบรวมข้อมูลเหล่านั้น

ข้อมูลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมอาจถูกนำเสนอให้แก่ผู้ชมที่เป็นสาธารณะ (เช่น การประชุมทางวิทยาศาสตร์) การตรวจสอบวิธีการทั่วไปของ DDI และผลลัพธ์สะสมกับผู้ชมที่เป็นมืออาชีพช่วยให้มั่นใจว่า วิธีการประเมินของ DDI จะยังคงสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมทั้งมาตรฐานทางด้านความเป็นมืออาชีพ เทคนิค และกฎหมาย แม้ว่าข้อมูลสรุปเหล่านี้อาจมีการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมทั่วไป แต่ตัวตนขององค์กรลูกค้าและตัวบุคคลจะยังคงได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความลับโดยสมบูรณ์

ข้อมูลสรุปของข้อมูลรวมยังอาจถูกนำมาใช้สร้างโปรไฟล์มาตรฐาน (หรือ “เกณฑ์มาตรฐาน”) สำหรับการประเมินอีกด้วย โปรไฟล์มาตรฐานจะไม่มีการระบุตัวบุคคลหรือองค์กรของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลอาจมีการเชื่อมโยงย้อนกลับไปหาองค์กรของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดที่อยู่ภายในข้อมูลที่ถูกตั้งค่าเพื่อจุดประสงค์ในการกำหนดลักษณะเฉพาะของตัวอย่างมาตรฐาน (เช่น แพลตฟอร์ม อุตสาหกรรม เป็นต้น) ชื่อขององค์กรจะไม่ถูกอ้างถึงโดยที่ไม่ได้รับการยินยอม และเว้นแต่จะมีตั้งแต่ 5 องค์กรขึ้นไปที่นำมาใช้กับโปรไฟล์รวม จะไม่มีครั้งใดที่โปรไฟล์มาตรฐานจะอนุญาตให้ข้อมูลของบุคคลหรือองค์กรที่สนับสนุนถูกระบุตัวตนในลักษณะเช่นนี้

ประกาศเกี่ยวกับการบริการ

ในโอกาสอันหาได้ยาก ที่มีความจำเป็นต้องส่งประกาศเกี่ยวกับบริการออกไป เช่น หากการเข้าถึงถูกระงับชั่วคราวสำหรับตั้งแต่หนึ่งไซต์ของเราขึ้นไป เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุง อีเมลแจ้งเตือนอาจถูกจัดทำขึ้นและส่งให้แก่ผู้ใช้ โดยทั่วไปแล้ว ผู้ใช้ไม่สามารถเลือกไม่รับการแจ้งเตือนเหล่านี้ การสื่อสารเหล่านี้เป็นการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการที่กำลังส่งมอบให้และไม่ได้มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการขาย

บริการลูกค้า

เราทำการสื่อสารกับผู้ใช้เป็นประจำเพื่อจัดหาบริการตามคำขอและในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของพวกเขาที่เราตอบกลับผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ โดยที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้

ตัวกลางที่เป็นบุคคลภายนอกและผู้ให้บริการ

เพื่อจัดหาบางบริการ DDI อาจมีการเสริมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ส่งให้เราด้วยข้อมูลจากแหล่งที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น โปรไฟล์ของบริษัทและอุตสาหกรรม เราร่วมมือกับบุคคลภายนอกในการจัดหาบริการหรือฟังก์ชันการทำงานเฉพาะสำหรับไซต์ของเรา (เช่น การแชทสด) เราแบ่งปันเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาบริการเหล่านี้ บุคคลภายนอกไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลระบุตัวบุคคล เว้นแต่เพื่อจุดประสงค์ในการจัดหาบริการเหล่านี้ เราไม่แบ่งปัน จำหน่าย ให้เช่า หรือทำการค้าสำหรับ PII แก่บุคคลภายนอก เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขาย

เลือก /เลือกไม่รับ

ผู้ใช้ที่จัดหาข้อมูลตามที่ร้องขอโดยไซต์ หรือผู้ที่ยังคงใช้งานไซต์ต่อไปหลังจากที่มีโอกาสตรวจสอบดูนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ย่อมเป็นการแสดงการยอมรับข้อตกลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และยินยอมให้ DDI ใช้ข้อมูลที่รวบรวมตามที่มีการอธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้ที่ไม่ตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่สามารถใช้บริการเหล่านี้ ผู้ใช้ยังมีสิทธิ์ในการเพิกถอนการยินยอมก่อนหน้า เมื่อเข้าถึงไซต์ และการใช้งานไซต์จะยุติ

ลิงก์

ไซต์อาจมีลิงก์ไปยังไซต์ภายนอก โปรดทราบว่า DDI ไม่รับผิดชอบต่อวิธีปฏิบัติในการรักษาความเป็นส่วนตัวของไซต์อื่นๆ เหล่านี้ เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ของเราตระหนักรู้ เมื่อพวกเขาออกจากไซต์ของเรา และควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกๆ เว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลระบุตัวบุคคล

การรักษาความปลอดภัย

ไซต์ DDI มีการดำเนินการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและการป้องกันไว้ก่อนอย่างเหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ของเราในระหว่างการส่งข้อมูลและเมื่อรับข้อมูล เมื่อผู้ใช้ส่ง PII ผ่านทางไซต์ ข้อมูลของพวกเขาจะได้รับการปกป้องทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เมื่อคุณป้อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบนไซต์ของเรา เรามีการเข้ารหัสลับข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) นอกจากนี้ ข้อมูลทั้งหมดได้รับการเข้ารหัสบนดิสก์ผ่านการเข้ารหัสฮาร์ดแวร์

เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บข้อมูลระบุตัวตนบุคคลได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในศูนย์ข้อมูลชั้นที่ 4 ที่ปลอดภัย เฉพาะพนักงานที่ต้องการข้อมูลเพื่อทำงานเฉพาะเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลระบุตัวบุคคล พนักงานเหล่านี้จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมของเรา

การใช้งานที่ยอมรับได้

ส่วนนี้นำมาใช้กับระบบซอฟต์แวร์และอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือวิธีใช้และเอกสารที่พิมพ์ออกมา ซึ่งเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์

ผู้ใช้ได้รับการอนุญาตแบบไม่เป็นเอกสิทธิ์ ที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ที่ไม่สามารถให้สิทธิ์ใช้งานต่อได้ และที่สามารถเพิกถอนได้ ในการเข้าถึงและแสดงไซต์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพวกเขา และในการสร้างเอาท์พุตจากไซต์ตามที่ได้รับการออกแบบและมุ่งหมายตามที่มีการอธิบายไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องของไซต์ ผู้ใช้รับทราบว่า DDI จะไม่รับผิดหรือถูกกำหนดว่ามีความผิดสำหรับการดำเนินการหรือปัญหาทางการปฏิบัติการใดๆ ที่เป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคที่เผยแพร่ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าถึงไซต์ DDI จะไม่รับผิดหรือถูกกำหนดว่าผิดสัญญาสำหรับข้อผูกมัดด้านการดำเนินการหรือการปฏิบัติการ ที่สืบเนื่องมาจากปัญหาทางเทคนิคหรือการออกแบบใดๆ ภายในเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสาธารณะของผู้ใช้ต้องย่อหย่อน

ไม่มีซอฟต์แวร์ หน้าจอภายในซอฟต์แวร์ หรือเอาท์พุตที่เป็นเอกสารที่สร้างขึ้นจากซอฟต์แวร์ ที่จะสามารถนำมาใช้โดย หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นแต่เมื่อถูกต้องการในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการสอบถามโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล

เว้นแต่จะมีการอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในเอกสารนี้ ผู้ใช้จะไม่ (ii) ทำการคอมไพล์ย้อนกลับ ทำการประกอบย้อนกลับ หรือเข้าถึงโดยมีเจตนาในการ "แฮ็ค" ทั้งหมดหรือส่วนใดก็ตามของซอฟต์แวร์ (iii) จัดจำหน่าย ทำการตลาด นำออกเช่า ให้เช่า จัดให้มีการเข้าถึง หรือถ่ายโอนซอฟต์แวร์ให้แก่บุคคลภายนอก หรือ (iv) ดัดแปลงซอฟต์แวร์ ยกเว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอื่น ไม่มีการให้สิทธิ์การใช้งาน สิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในเครื่องหมายการค้าของ DDI, ชื่อทางการค้า หรือเครื่องหมายบริการใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้

โปรดอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้ข้อตกลงของ DDI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไข /อัปเดต/ลบ/ปิดใช้งาน PII

หากข้อมูลระบุตัวบุคคลของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง หรือหากผู้ใช้ไม่ต้องการบริการของเราอีกต่อไป เราจะจัดหาวิธีให้ผู้ดูแลลูกค้าใช้ในการเข้าถึง แก้ไข อัปเดต หรือลบ/ปิดใช้งานข้อมูลระบุตัวบุคคลของผู้ใช้ DDI ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอเกี่ยวกับสิทธิ์ในข้อมูลสำหรับผู้ใช้ของลูกค้าของเราได้เนื่องจากลูกค้าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลดังกล่าว ในฐานะผู้ดำเนินการข้อมูลลูกค้า DDI สามารถดำเนินการได้เมื่อได้ัรับคำสั่งโดยตรงจากผู้ควบคุมข้อมูลเท่านั้น (ลูกค้าของเรา) ผู้ใช้ที่ต้องการร้องขอสิทธิ์ในข้อมูลของตนเองจะถูกนำไปยังองค์กรของลูกค้า

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลของคุณตราบเท่าที่บัญชีของคุณมีการใช้งาน หรือตามที่จำเป็นเพื่อจัดหาบริการให้แก่คุณ รวมทั้งกระบวนการปรับบรรทัดฐานทางสถิติ เป็นระยะเวลาสูงสุด 5 ปี หลังจากที่ผู้ใช้ไม่ได้ใช้งาน เราจะเก็บรักษาและใช้งานข้อมูลของคุณในรูปแบบที่มีการปรับบรรทัดฐานเพื่อจุดประสงค์ด้านการวิจัยและตามที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายของเรา แก้ไขข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

ประสบการณ์ Virtual Reality

DDI ใช้ชุดหูฟัง Virtual Reality สำหรับหลากหลายประสบการณ์ VR ประสบการณ์และชุดหูฟังดังกล่าวจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมนอกบรรทัดฐานกระบวนการทั่วไปของ DDI ข้อมูลดังกล่าวจะประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียง การจับเสียง ข้อมูลการเคลื่อนไหว อัตราการเต้นของหัวใจ และ GSR

การถ่ายโอนหรือการมอบอำนาจ

การถ่ายโอนหรือการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนทางธุรกิจหรือการล้มละลาย ในกรณีที่มีการควบรวม การเข้าซื้อกิจการ การปรับองค์กร การล้มละลาย หรือการขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเรา ข้อมูลผู้ใช้ใดๆ ที่เราเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมอาจเป็นสินทรัพย์ที่เราถ่ายโอนให้กับบุคคลที่สาม เราขอสงวนสิทธิ์ ในส่วนที่เป็นการทำธุรกรรมประเภทนี้ ในการถ่ายโอนหรือมอบอำนาจข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของคุณที่เราได้เก็บรวบรวมจากผู้ใช้บริการไปยังบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่รวบรวมผ่านบางไซต์ เป็นขององค์กรของลูกค้าของเรา และจะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นทรัพย์สินที่จะถูกถ่ายโอนโดยที่ปราศจากการยินยอมล่วงหน้า นอกเหนือไปจากการดำเนินการที่เป็นผลมาจากการล้มละลายหรือคำสั่งศาลอื่นๆ หรือได้รับการยินยอมจากคุณ การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ที่ได้รับการถ่ายโอนทั้งหมดจะเป็นไปตามนโยบายนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่คุณส่งหรือได้รับการเก็บรวบรวมจากการถ่ายโอนประเภทนี้อาจอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ของนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลนั้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะทำการอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เมื่ออัปเดต เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงบนไซต์และที่อื่นๆ ที่ได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสม ดังนั้น ผู้ใช้ของเราจะตระหนักรู้อยู่เสมอว่ามีข้อมูลใดที่เรารวบรวม เราใช้งานข้อมูลอย่างไร และในสถานการณ์ใดบ้าง (หากมี) ที่เราแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูล

หากเราจะใช้ข้อมูลระบุตัวบุคคลของผู้ใช้ในลักษณะที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ ณ เวลาที่รวบรวมข้อมูล เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบโดยการโพสต์ประกาศบนไซต์เป็นเวลา 30 วัน หรือส่งอีเมลแจ้งผู้ใช้ ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับใช้

การปกป้องข้อมูลของเด็ก

ไซต์ไม่มีการเผยแพร่เนื้อหาหรือเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีการกำหนดเป้าหมายเป็นเด็กๆ

การแก้ไขเรื่องร้องเรียน

ในการปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล DDI มุ่งมั่นในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมหรือการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บุคคลที่เป็นชาวสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อันดับแรก ควรติดต่อ DDI ที่: DataProtectionOfficer@ddiworld.com, หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข +1-412-376-5803 หรือส่งไปรษณีย์มายัง

Attn: เจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลของ DDI
Development Dimensions International
1225 Washington Pike
Bridgeville, PA 15017

สำหรับการร้องเรียนจากเจ้าของข้อมูลที่เป็นชาวสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ที่ไม่สามารถได้รับการแก้ไขกับ DDI ได้โดยตรง DDI ได้เลือกที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล (DPA) ของสหภาพยุโรปและกรรมาธิการด้านข้อมูลและการปกป้องข้อมูลของรัฐ (FDPIC) ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตามลำดับ และปฏิบัติตามข้อมูลและคำแนะนำที่ DPA และ FDPIC ได้ให้ไว้เกี่ยวกับการร้องเรียนที่ไม่ได้รับการแก้ไข (ดังที่ได้อธิบายไว้เพิ่มเติมในหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว) โปรดติดต่อเราเพื่อได้รับการติดต่อไปยัง DPA หรือ FDPIC ที่เกี่ยวข้อง

หากการร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวไม่สามารถได้รับการแก้ไขผ่านช่องทางข้างต้น ในบางกรณีคุณอาจร้องขอวิธีอนุญาโตตุลาการแบบมีผลผูกพันสำหรับการร้องเรียนที่ไม่ได้รับการแก้ไขโดยใช้วิธีการแก้ไขวิธีอื่น ดูภาคผนวกการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ 1 ได้ที่ https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

ข้อมูลติดต่อ

สำหรับคำถามหรือข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อ DataSecurityOffice@ddiworld.com

Attn: เจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลของ DDI
Development Dimensions International
1225 Washington Pike
Bridgeville, PA 15017
+1-412-376-5803

ส่วนที่เหลือของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้นำมาใช้กับเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตประจำองค์กรของ DDI โดยโดเมนชั้นหนึ่งของ DDIWORLD.COM และ DDI.COM ( ต่อไปนี้เรียกว่า “ไซต์อินเทอร์เน็ต” ) คุณสามารถเลือกหยุดอ่าน จุดนี้ หากคุณไม่ได้อยู่บนหนึ่งในไซต์อินเทอร์เน็ตของ DDI

การยินยอมเกี่ยวกับการตลาด

ในการส่งแบบฟอร์มติดต่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเนื้อหา หรือแบบฟอร์มอื่นๆ ทั้งหมดที่เข้าถึงได้จากไซต์อินเทอร์เน็ตสาธารณะของเรา ผู้ใช้จะต้องยินยอมให้ DDI ส่งอีเมลถึงพวกเขา รวบรวมข้อมูลส่วนตัว และประมวลผลข้อมูลนั้นในการจัดหาบริการและเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดและการวิจัย แต่ละแบบฟอร์มมีลิงก์เพื่อทำให้ผู้ใช้ตระหนักถึงสิทธิ์ของตนเองและลักษณะที่ข้อมูลของพวกเขาจะถูกใช้ดังที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล DDI ผู้ใช้มีสิทธิ์เพิกถอนการยินยอมนี้ได้ทุกเมื่อ

สมัครงานผ่านผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม

เราใช้ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การสรรหาบุคคลในระบบคลาวด์ของบุคคลที่สาม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการสมัครงานหรือได้รับการพิจารณาสำหรับโอกาสด้านอาชีพกับ DDI

คุณสามารถติดต่อเราหรือส่งแบบฟอร์มคำขอข้อมูลได้ที่ https://www.ddiworld.com/gdpr/data-request-form-individual เพื่อขอให้เราลบข้อมูลของคุณออกจากฐานข้อมูลของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 01-12-2020

โปรไฟล์

ข้อมูลที่จัดหามาโดยผู้ใช้ของไซต์จะถูกจัดเก็บไว้ในโปรไฟล์ หลังจากนั้น ข้อมูลที่ถูกรวบรวมซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ผู้ใช้ที่เรารวบรวมผ่านคุกกี้ ไฟล์บันทึก และ/หรือบุคคลภายนอก จะถูกนำมาเชื่อมโยงกับโปรไฟล์เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของไซต์สำหรับผู้ใช้ โปรไฟล์นี้นำมาใช้เพื่อปรับแต่งการเข้าชมไซต์ของผู้ใช้ และเพื่อแนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แก่พวกเขา

เราซื้อข้อมูลทางการตลาดของบุคคลภายนอกและนำมาเพิ่มลงในฐานข้อมูลผู้ใช้ที่มีอยู่ของเราเพื่อกำหนดเป้าหมายการโฆษณาของเราให้ดียิ่งขึ้นและจัดให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เราคิดว่าผู้ใช้ของเราจะพบว่าเป็นประโยชน์ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงหรือโอเวอร์เลย์โปรไฟล์ของผู้ใช้รายบุคคล ดังนั้น ข้อมูลทางการตลาดแบบรวมนี้จึงถูกผูกอยู่กับโปรไฟล์ของผู้ใช้

วิดเจ็ต

วิดเจ็ตสนับสนุนฟังก์ชันต่างๆ ที่กำหนดให้คุณเปิดเผยข้อมูลระบุตัวบุคคลบางอย่าง หากผู้ใช้เลือกเข้าร่วม ข้อมูลนี้ถูกเก็บไว้ในหลากหลายวิธี เช่น แบบฟอร์ม แบบสำรวจ การประกวด ฟอรั่ม การสมัครสมาชิก หรือการยกเลิกการเป็นสมาชิกสำหรับการรับเมล และการแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลระบุตัวบุคคล และยังถูกใช้เฉพาะเพื่อจุดประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมเท่านั้น

บล็อก ห้องแชท กระดานข้อมูล และฟอรั่มสาธารณะ

จากการโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ คุณอาจได้รับข้อความโดยที่ไม่ได้ร้องขอจากฝ่ายอื่นๆ กลับมา โปรดทราบว่า เมื่อใดก็ตามที่คุณสมัครใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ เช่น ในบล็อก กระดานข้อความ ผ่านทางอีเมล หรือในพื้นที่แชท ข้อมูลนั้นจะสามารถถูกรวบรวมและใช้งานโดยผู้อื่น

เราไม่รับผิดชอบสำหรับข้อมูลระบุตัวบุคคลที่คุณเลือกที่จะส่งในฟอรั่มเหล่านี้ หากต้องการขอให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากบล็อกหรือฟอรั่มชุมชน ติดต่อเราที่ DataProtectionOfficer@ddiworld.com ในบางกรณี เราอาจจะไม่สามารถลบข้อมูลส่วนตัวของคุณออกได้ ซึ่งในกรณีเช่นนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบว่า เราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้และเพราะเหตุใด

คุณลักษณะโซเชียลมีเดีย

เว็บไซต์ของเราครอบคลุมคุณลักษณะโซเชียลมีเดีย เช่น ปุ่ม Facebook, Twitter และ LinkedIn ไซต์เหล่านี้มีการรวบรวมข้อมูลที่อยู่ IP ของคุณ หน้าที่คุณกำลังเยี่ยมชมบนไซต์ของเรา และอาจมีการตั้งค่าคุกกี้ให้เปิดใช้งานคุณลักษณะนั้นให้ทำงานอย่างเหมาะสม คุณลักษณะสื่อสังคมได้รับการโฮสต์โดยบุคคลภายนอกหรือโฮสต์โดยตรงบนไซต์ของเรา การโต้ตอบของคุณกับคุณลักษณะเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่เป็นผู้จัดมีให้

ประสบการณ์ลูกค้า

เราโพสต์ประสบการณ์ลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ด้วย เราได้รับคำยินยอมจากลูกค้าผ่านทางอีเมล ก่อนที่จะโพสต์ประสบการณ์ลูกค้า ในการที่จะโพสต์ชื่อของพวกเขาพร้อมประสบการณ์ของพวกเขา หากคุณต้องการให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากส่วนนี้ในไซต์ของเรา โปรดติดต่อเราที่ DataProtectionOfficer@ddiworld.com

การใช้งานข้อมูล

ผู้เยี่ยมชมไซต์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักความสมัครใจ ผ่านทางวิธีการที่ชัดเจนในการป้อนหรือเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จะมีให้เฉพาะสำหรับ DDI เท่านั้น เมื่อคุณส่งข้อมูลให้โดยสมัครใจ เมื่อ DDI ได้รับข้อมูลเหล่านี้ ข้อมูลจะถูกส่งไปยังสำนักงานที่ DDI ซึ่งจะเก็บไว้เพื่อตอบรับคำขอหรือข้อคิดเห็นของคุณ เราไม่มีการให้เช่า จำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณกับบุคคลภายนอก เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

DDI ยังอาจใช้ข้อมูลลักษณะนี้ในการแจ้งประกาศงานกิจกรรมและผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ DDI ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรา เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ และเพื่อทำการสื่อสารกับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตและอีเมลไม่มีทางที่จะเป็นความลับ 100% และมีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลซึ่งส่งถึงเราอาจถูกอ่านหรือได้รับโดยฝ่ายอื่นๆ เราไม่มีการเผยแพร่หรือแบ่งปันข้อมูลใดๆ ของคุณเพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่นอกเหนือจากการใช้งานที่มุ่งหมาย

คุกกี้แชทของบริการลูกค้าออนไลน์

บริการแชทของบริการลูกค้าออนไลน์ที่เป็นของบุคคลภายนอกของเรามีการใช้คุกกี้เชื่อมโยงข้อมูลโปรไฟล์ (ที่ส่งโดยตัวบุคคลให้แก่ DDI) กับเซสชันการแชทที่จัดการโดยตัวแทนลูกค้าของ DDI (ผู้ปฏิบัติการ) โดยการตั้งค่าคุกกี้ ผู้ใช้จะไม่ต้องป้อนข้อมูลโปรไฟล์ของตนเองมากกว่าหนึ่งครั้ง ทำให้ประหยัดเวลาได้ในระหว่างเซสชันการแชท ข้อมูลทางสถิติอื่นๆ เกี่ยวกับวิธีการใช้งานเว็บไซต์ของเราถูกรวบรวมไว้เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ใช้เกี่ยวกับประสบการณ์บริการลูกค้าของพวกเขา

คุกกี้ของโปรแกรมค้นหา

ผู้ให้บริการธุรกิจที่เป็นบุคคลภายนอกของเราใช้งานคุกกี้เพื่อเชื่อมโยงการเข้าชมไซต์ของเรากับการคลิกผ่านจากโฆษณาที่สนับสนุนการจ่ายค่าโฆษณาต่อ 1 คลิก ซึ่งใส่ไว้โดย DDI บนไซต์โปรแกรมค้นหาภายนอก วิธีการทำงานของพวกเขาคือ ใส่คุกกี้ไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เมื่อเขา/เธอคลิกที่หนึ่งในโฆษณาที่สนับสนุนการจ่ายค่าโฆษณาต่อ 1 คลิกของเรา จากนั้น หากผู้ใช้เข้าถึงหนึ่งในหน้า Conversion ที่กำหนดไว้ของ DDI คุกกี้จะถูกเชื่อมต่อกับหน้าเว็บของเรา เมื่อจับคู่แล้ว ผู้ให้บริการธุรกิจที่เป็นบุคคลภายนอกจะบันทึก Conversion ที่ประสบความสำเร็จให้ DDI

ผู้ให้บริการธุรกิจที่เป็นบุคคลภายนอกบางรายของเรา (เช่น บริการวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานแบบรวม เช่น Google Analytics, โปรแกรมค้นหา และแชทสดสำหรับให้ความช่วยเหลือ) มีการใช้คุกกี้บนไซต์ของเรา เราไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหรือสิทธิ์การควบคุมเหนือคุกกี้เหล่านี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมการใช้งานคุกกี้โดยไซต์และไม่ครอบคลุมการใช้งานคุกกี้โดยบุคคลภายนอก

เทคโนโลยีการติดตาม

เทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้ หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันถูกใช้งานโดย DDI และพันธมิตรทางการตลาดบนบางไซต์ของเรา เทคโนโลยีเหล่านี้ถูกใช้งานในการวิเคราะห์แนวโน้ม จัดเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อที่คุณจะไม่ต้องป้อนใหม่ในแต่ละครั้งที่เข้าชมไซต์ จัดการไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้เกี่ยวกับไซต์ และรวบรวมข้อมูลด้านประชากรเกี่ยวกับฐานข้อมูลผู้ใช้ของเรา เราอาจได้รับรายงานที่อิงตามการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ จากบริษัทเหล่านี้ ในรูปแบบรายบุคคลและ/หรือแบบรวม

การจัดเก็บในเครื่อง – HTML 5/แฟลชคุกกี้

บุคคลภายนอกที่เราร่วมมือด้วยในการจัดหาคุณลักษณะบางประการให้มีบนไซต์ของเรา หรือในการแสดงโฆษณาโดยอิงตามกิจกรรมการเรียกดูเว็บของคุณ มีการใช้งาน LSO เช่น HTML 5 ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เบราว์เซอร์ที่หลากหลายอาจมีเครื่องมือการจัดการของตนเองในการลบ LSO ที่เป็น HTML 5 ออก

การโฆษณา

เราว่าจ้างเครือข่ายโฆษณาของบุคคลภายนอกให้แสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา หรือให้จัดการการโฆษณาของเราบนไซต์อื่นๆ พันธมิตรที่เป็นบุคคลภายนอกของเราอาจใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้ ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนไซต์นี้และไซต์อื่นๆ ในการจัดหาโฆษณาให้แก่คุณ โดยอิงตามกิจกรรมการเรียกดูและความสนใจของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้มีการใช้ข้อมูลนี้เพื่อการแสดงโฆษณาตามความสนใจให้แก่คุณ คุณสามารถเลือกปฏิเสธเข้าร่วมโดยคลิก ที่นี่ (หรือหากมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป คลิก ที่นี่) โปรดทราบว่า การดำเนินการนี้ไม่ได้เป็นการเลือกไม่ให้มีการแสดงโฆษณาทั้งหมดแก่คุณ คุณจะยังคงได้รับโฆษณาทั่วไปต่อไป

การสมัครรับจดหมายข่าว

ผู้ให้บริการเผยแพร่จดหมายข่าวของ DDI ที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีหน้าที่จัดการการสมัครรับจดหมายข่าวทางอีเมล มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผู้เยี่ยมชมในลักษณะที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวในนามของ DDI ข้อมูลนี้ครอบคลุม แต่ไม่จำกัดเฉพาะรายชื่อที่อยู่อีเมล บทความ คำตอบแบบสอบถาม จดหมาย และสถิติการใช้งาน

ข้อมูลนี้เป็นเจ้าของโดย DDI และไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลภายนอก หากไม่ต้องการได้รับจดหมายข่าวของเราอีกต่อไป คุณสามารถเลือกปฏิเสธเข้าร่วมโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการปฏิเสธเข้าร่วมที่ระบุรวมอยู่ในการสื่อสารแต่ละครั้ง

แชทของบริการลูกค้าออนไลน์

ผู้ให้บริการแชทของบริการลูกค้าออนไลน์ของ DDI ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกทำหน้าที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ในลักษณะที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวในนามของ DDI เพื่อจัดการเซสชันการแชทออนไลน์

หากใช้ฟังก์ชันนี้ ผู้ใช้จะถูกขอให้ป้อนชื่อไม่ว่าในรูปแบบใดหรือรายละเอียดใดก็ตามตามที่ต้องการ ในระหว่างการแชท ผู้ใช้จะมีส่วนร่วมในเซสชันถามและตอบแบบสดกับผู้ปฏิบัติการของ DDI ผู้ให้บริการสำหรับแชทของบริการลูกค้าออนไลน์ของเราที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก เป็นผู้เก็บรักษาบทสนทนาของแชทเหล่านี้ไว้ หลังจากการแชท ผู้ใช้อาจถูกขอให้กรอกแบบสำรวจขาออกเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นตอบกลับอันมีค่าเกี่ยวกับบริการของ DDI การกรอกแบบสำรวจขาออกเป็นความสมัครใจ แบบสำรวจอาจขอข้อมูลการติดต่อและข้อมูลด้านประชากร ข้อมูลยังถูกเก็บรวบรวมผ่านทางข้อมูลการติดตามแบบรวมที่ได้จากคุกกี้ บริการแชทของบริการลูกค้าออนไลน์ของเราที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก มีการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อปรับปรุงการบริการที่จัดหาให้แก่ DDI ทั้งนี้จะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลใดๆ กับบุคคลภายนอกรายอื่นๆ

แบบสำรวจออนไลน์

ผู้ให้บริการแบบสอบถามออนไลน์ของ DDI ที่เป็นบุคคลภายนอก ทำหน้าที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ในลักษณะที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวในนามของ DDI เพื่อจัดการแบบสำรวจออนไลน์ ผู้ให้บริการนี้ช่วยให้ DDI สามารถจัดทำแบบสำรวจและแบบสอบถามเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มีโอกาสตอบแบบสำรวจ

ผู้ให้บริการแบบสำรวจออนไลน์ที่เป็นบุคลภายนอกเก็บรักษาข้อมูลของผู้ตอบที่อาจครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ DDI รวมทั้งข้อมูลประชากรอื่นๆ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ DDI ผู้ให้บริการแบบสำรวจออนไลน์ที่เป็นบุคคลภายนอกใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อปรับปรุงบริการที่มอบให้แก่ DDI ทั้งนี้จะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลใดๆ กับบุคคลภายนอกรายอื่นๆ