คำชี้แจงเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของบริษัท Development Dimensions International

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Development Dimensions International   
สารบัญ: 

 

บทนำ: 

คำสำคัญ: 

หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคล: และข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ: 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวมอย่างไรบ้าง:  

วิธีการและเหตุผลที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:  

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่ออะไร: และเหตุผลของเรา:  

DDI จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำกับ: 

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สามและคำอธิบาย: 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราขายหรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บไว้ที่ใด: 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้นานเท่าใด: 

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) & สหรัฐอเมริกา (US): 

สิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อบังคับทั่วไปว่าด้วยการปกป้องข้อมูล (GDPR): 

สิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย (CCPA): 

การรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: 

วิธีใช้สิทธิ์ของคุณ: 

การยื่นข้อร้องเรียนต่อ GDPR: 

ประกาศเกี่ยวกับการบริการ: 

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้: 

ทางเลือก/เลือกไม่รับ: 

การถ่ายโอนหรือการโอนสิทธิ์: 

การยินยอมเกี่ยวกับการตลาด: 

การใช้งานที่ยอมรับได้: 

การปกป้องข้อมูลของเด็ก: 

ลิงก์: 

วิธีการติดต่อเรา: 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่ 
 
บทนำ:  
 
Development Dimensions International (“DDI”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นอย่างมาก โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างรอบคอบ เพราะมีข้อมูลสำคัญว่าเราเป็นใคร วิธีการและเหตุผลที่เรารวบรวม จัดเก็บ ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังอธิบายสิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และวิธีการติดต่อเราหรือหน่วยงานควบคุม ถ้าคุณมีข้อร้องเรียน หรือต้องการส่งคำขอของเจ้าของข้อมูล หากคุณมีคำถามหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือวิธีปฏิบัติ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลของเราที่ DataProtectionOfficer@ddiworld.com   

 

 

DDI เป็นผู้ออกแบบและจัดการไซต์ที่คุณกำลังดูอยู่ DDI จัดให้มีเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนโซลูชันความเป็นผู้นำ ที่รวมถึงการพัฒนาความเป็นผู้นำ กลยุทธ์ด้านผู้มีความสามารถเป็นเลิศ และโซลูชันการประเมินสำหรับตลาดทั่วโลก นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้นำมาใช้กับการเก็บรวบรวมและการใช้งานข้อมูลของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มบนไซต์ต่างๆ ที่นโยบายนี้มีการเชื่อมโยงด้วย (“ไซต์”)  

 

การใช้งานข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านไซต์ของเราจะถูกจำกัดเพื่อจุดประสงค์สำหรับการรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ซึ่งได้แก่ การจัดหาบริการที่ลูกค้าได้ว่าจ้าง DDI ให้ดำเนินการ การจัดหาข้อมูลให้แก่ลูกค้าที่คาดหวัง การรวบรวมข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ในการวิจัย หรือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับโอกาสทางอาชีพที่ DDI 

 

เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับคุณ เราจะดำเนินการตามกฎหมายต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาและข้อบังคับทั่วไปว่าด้วยการปกป้องข้อมูล (General Data Protection Regulation - “GDPR”) ซึ่งบังคับใช้ทั่วสหภาพยุโรป (รวมถึงในสหราชอาณาจักร) และเราเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะ “ผู้ประมวลผล” ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเหล่านั้น นอกจากนั้น เรายังปฏิบัติตามกฎหมายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศจีน (Personal Information Protection Law “PIPL”) และเราเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะ “ผู้ประมวลผล” ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว นอกจากนั้น เรายังปฏิบัติตามกฎหมายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของแคนาดา (Personal Information Protection and Electronic Documents Act - “PIPEDA”)   เราจะปฏิบัติตามกฎหมายแต่ละฉบับเหล่านี้ภายในขอบเขตที่เราประมวลผลข้อมูลของคุณภายใต้เขตอำนาจที่กฎหมายแต่ละฉบับที่มีผลบังคับใช้ครอบคลุมไปถึงเท่านั้น   

 
คำสำคัญ: 

เรา, พวกเรา, ของเรา 
 • Development Dimensions International, Inc.(U.S.) 
 • คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อสำนักงานของเราทั่วโลก 
 • คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้รับอนุญาตของเราํ 
 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อสำนักงานของเราทั่วโลกและที่ปรึกษาที่ได้รับอนุญาตของเราได้ที่:  
   
  https://www.ddiworld.com/about/global  
   
  https://www.ddiworld.com/global-strategic-partnerships  
เจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลของเรา DataProtectionOfficer@ddiworld.com 
ข้อมูลส่วนบุคคล  ประเภทข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบุคคลที่ระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้ตามการจัดประเภทข้อมูลที่กำหนดไว้ 
ข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยให้ทราบถึงความคิดทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อทางปรัชญา หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน  
 
 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ประสบการณ์ทางเพศ หรือรสนิยมทางเพศ 

 
หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคล:

        ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ  

ในฐานะส่วนหนึ่งของการให้บริการของเรา: 

ข้อมูลระบุตัวตนต่างๆ (เช่น ชื่อจริง นามแฝง ที่อยู่ไปรษณีย์ ข้อมูลระบุตัวตนบุคคลที่เป็นเอกลักษณ์ ข้อมูลระบุตัวตนทางออนไลน์ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล ที่อยู่อีเมล ชื่อบัญชี หมายเลขประกันสังคม หมายเลขใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลระบุตัวตนอื่นๆ ที่คล้ายกัน) 
 • ชื่อ  
 • ที่อยู่ IP  
 • ที่อยู่อีเมล 
 •  
ข้อมูลที่ระบุตัวตน เกี่ยวกับ อธิบาย หรือสามารถเชื่อมโยงกับบุคคล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อหรือลายมือชื่อของบุคคล 
 • ข้อมูลแอปพลิเคชันการจ้างงาน (เช่น Pinpoint และอื่นๆ) 
 • ผลการประเมิน 

 

คุณลักษณะของการจัดประเภทที่ได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายของแคลิฟอร์เนียหรือของรัฐบาลกลาง

 

 • ไม่มี  

ข้อมูลเชิงการค้า (เช่น บันทึกของสมบัติส่วนบุคคล สินค้าหรือบริการที่ซื้อ ได้รับมา หรือที่พิจารณา หรือประวัติหรือแนวโน้มการซื้อหรือบริโภคอื่นๆ)

 

 • ข้อมูลการตลาด  
 • บันทึกคำขอของเจ้าของข้อมูล 

ข้อมูลทางพันธุศาสตร์หรือชีวมิติ

 

 • ไม่มี เว้นแต่ว่าจะให้ไว้กับ DDI โดยไม่ได้ร้องขอ  

ข้อมูลกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (เช่น ประวัติการท่องเว็บ ประวัติการค้นหา และข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของผู้บริโภคกับเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชัน หรือโฆษณา)

 

 • ข้อมูลกิจกรรมของผู้ใช้ที่ได้รับจากคุกกี้ถาวร คงที่ ชั่วคราว และ/หรือคุกกี้จำเพาะกับเซสชันสำหรับเว็บเพจและแอปพลิเคชันของ DDI 
ข้อมูลการระบุพิกัดตำแหน่งที่ตั้ง 
 • ข้อมูลการระบุพิกัดตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับจาก:  
 • ที่อยู่ IP  
 • คุกกี้ 
 • การแก้ปัญหาและบริการสนับสนุน 

เสียง, อิเล็กทรอนิกส์, ภาพ, การสัมผัส หรือข้อมูลที่คล้ายกัน

 

 • ข้อมูลเสียง (เช่น บทสนทนาด้ีวยเสียง) 
 
 •  

หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคล:

        ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ  

ในฐานะส่วนหนึ่งของการว่าจ้างของคุณกับ DDI: 

ข้อมูลที่ระบุตัวตน เชื่อมโยงกับ อธิบาย หรือสามารถเชื่อมโยงกับบุคคล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ ลายมือชื่อ หมายเลขประกันสังคม คุณลักษณะหรือคำอธิบายทางกายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือหมายเลขบัตรประจำตัวที่รัฐออกให้ หมายเลขกรมธรรม์ การศึกษา การจ้างงาน ประวัติการจ้างงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต หรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ข้อมูลทางการแพทย์ หรือข้อมูลการประกันสุขภาพของบุคคล 
 • ข้อมูลแอปพลิเคชันการจ้างงาน (เช่น Pinpoint และอื่นๆ) 
 • ผลการประเมิน 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรือการจ้างงาน

 

 • ประวัติการจ้างงาน 
 • รางวัลเกี่ยวกับอาชีพ 

ข้อมูลการศึกษา ที่ได้รับการนิยามว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวทางการศึกษาของครอบครัว (Family Educational Rights and Privacy Act - FERPA)

 

 • บันทึกการศึกษาของนักเรียนเกี่ยวกับ “นักเรียนที่มีสิทธิ์” ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวทางการศึกษาของครอบครัว (Family Educational Rights and Privacy Act) 
 • ข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยโรงเรียน ได้แก่: 
 • ชื่อนักเรียน 
 • ที่อยู่ 
 • หมายเลขโทรศัพท์ 
 • วันที่และสถานที่เกิด 
 • เกียรติประวัติและรางวัล  
 • วันที่เข้าศึกษา 

 

หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคล:

        ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ  

ในฐานะส่วนหนึ่งของการให้บริการของเรา: 

การอนุมานจากข้อมูลใดๆ ที่ระบุตัวตนด้านบนเพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับผู้บริโภคที่แสดงถึงรสนิยม คุณลักษณะ แนวโน้มทางจิตวิทยา ความมีใจโน้มเอียง พฤติกรรม ทัศนคติ ความฉลาด ความสามารถ และความถนัดของผู้บริโภค

 

 • DDI จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการอนุมานจากข้อมูลที่ระบุตัวตนด้านบนเพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับผู้ใช้ที่ได้บอกรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เกี่ยวกับ DDI การอนุมานเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ: 
 • รสนิยมของผู้บริโภค 
 • คุณลักษณะของผู้ใช้ 
 • พฤติกรรม 

 
ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวถึงด้านบนเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแก่คุณ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นภายในหน้าบัญชี DDI ของคุณ ถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราขอ อาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือทำให้เราไม่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแก่คุณ 
 
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวมอย่างไรบ้าง:  
 
DDI จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากเว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ของผู้บริโภค และโดยอ้อมจากลูกค้าองค์กรที่อาจให้ข้อมูลของคุณแก่เราตามข้อตกลงการจ้างงานหรือผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้อง DDI ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูล: 

 

DDI ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ จากการโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ คุณอาจได้รับข้อความโดยที่ไม่ได้ร้องขอจากฝ่ายอื่นๆ กลับมา โปรดทราบว่า เมื่อใดก็ตามที่คุณสมัครใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ เช่น ในบล็อก กระดานข้อความ ผ่านทางอีเมล หรือในพื้นที่แชท ข้อมูลนั้นจะสามารถถูกรวบรวมและใช้งานโดยผู้อื่น 

 
วิธีการและเหตุผลที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:  

 

ภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในฐานะผู้ประมวลผล DDI จะสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในกรณีที่เรามีเหตุผลที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการเช่นนั้น เช่น: 

 

หรือ 

 

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายคือเมื่อเรามีเหตุผลทางธุรกิจหรือทางการค้าที่จะใช้ข้อมูลของคุณ ตราบใดที่ไม่ขัดกับสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของคุณเอง ตารางด้านล่างอธิบายวัตถุประสงค์และเหตุผลที่เราใช้ (ประมวลผล) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: 
 
วัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: 

       เหตุผลของเรา 

เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแก่คุณ เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาของเรากับคุณ หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนที่จะทำสัญญา 
เพื่อยืนยันตัวตน เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบ 
การประมวลผลอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันด้านวิชาชีพ กฎหมายและกฎระเบียบ ที่อาจมีผลบังคับใช้กับธุรกิจของเรา เช่น กฎระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัย  เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบ 
การเก็บรวบรวมและการให้ข้อมูลซึ่งจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การสอบถาม หรือการสืบสวนของหน่วยงานด้านกฎระเบียบ เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบ 
การทำให้แน่ใจว่านโยบายทางธุรกิจได้ปฏิบัติตาม เช่น นโยบายที่ควบคุมด้านการรักษาความปลอดภัยและการใช้งานข้อมูล เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของนายจ้างของคุณ นั่นคือ เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ปฏิบัติตามกระบวนการภายในของเราเองเพื่อให้เราสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ 
เหตุผลด้านการปฏิบัติงาน เช่น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การฝึกอบรม และการควบคุมคุณภาพ เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของนายจ้างของคุณ นั่นคือ เพื่อให้เรามีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้สามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่คุณในราคาที่คุ้มค่าที่สุด 
การทำให้แน่ใจว่ามีการรักษาความลับของข้อมูลที่อ่อนไหวทางการค้า  เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของนายจ้างของคุณ นั่นคือ เพื่อปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลอื่นๆ ที่มีค่าทางการค้า 
 
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบ 
การทำให้เป็นมาตรฐานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องกับบริการของ DDI เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของนายจ้างของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีชุดข้อมูลและเครื่องมือวัดที่เป็นธรรมและเที่ยงตรง 
การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อช่วยเราจัดการธุรกิจของเรา เช่น ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ หรือมาตรการด้านประสิทธิภาพอื่นๆ เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของนายจ้างของคุณ นั่นคือ เพื่อให้เรามีประสิทธิภาพและตรงประเด็นมากที่สุดเพื่อให้สามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่คุณในราคาที่คุ้มค่าที่สุด 
การป้องกันการเข้าถึงและการเปลี่ยนแปลงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของนายจ้างของคุณ นั่นคือ เพื่อป้องกันและตรวจจับกิจกรรมที่เป็นอาชญากรรมที่อาจสร้างความเสียหายต่อเราและต่อคุณ 
 
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบ 
การอัปเดตและการเพิ่มประสิทธิภาพบันทึกของลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาของเรากับคุณ หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนที่จะทำสัญญา 
 
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบ 
 
เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สาม เช่น เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถติดต่อกับลูกค้าของเรา/คุณเกี่ยวกับคำสั่งซื้อในปัจจุบันและคำสั่งซื้อใหม่ 
การทำให้แน่ใจว่ามีแนวปฏิบัติการทำงานที่ปลอดภัย การบริหารจัดการและการประเมินพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบ 
 
เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สาม เช่น เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ปฏิบัติตามกระบวนการภายในของเราเองและทำงานอย่างปลอดภัยเพื่อให้สามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ 

การจำหน่ายบริการของเราให้กับ: 
 

 • ลูกค้าในปัจจุบันและลูกค้าในอดีต 
 • บุคคลที่สามที่เคยแสดงความสนใจในบริการของเรา 
เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สาม นั่นคือ เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจของเราต่อลูกค้าในปัจจุบันและในอดีต 
 
เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สาม  
การตรวจสอบภายนอกและการตรวจสอบคุณภาพ เช่น เพื่อการรับรอง ISO, การรับรองคุณภาพ และการตรวจสอบบัญชีของเรา เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา นั่นคือ เพื่อรักษาไว้ซึ่งการรับรองคุณภาพของเราเพื่อแสดงได้ว่าเราดำเนินการภายใต้มาตรฐานสูงสุดที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมของเรา 
 
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบ 

 
DDI ยังเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ของเราในหลากหลายจุดบนไซต์ ลูกค้าของเราอาจใช้ไซต์ของเราเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับการประกาศรับสมัครหรือการเปิดรับตำแหน่งงานเฉพาะ ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างไซต์ของลูกค้าและไซต์ แม้ว่าตามคำขอของลูกค้า ไซต์ของลูกค้าอาจมีการเชื่อมโยงกับเนื้อหาบนไซต์  

 

เพื่อให้สามารถใช้งานความสามารถของไซต์อย่างเต็มรูปแบบ ผู้ใช้อาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง ซึ่งอาจถูกแบ่งปันหรือใช้งานโดย DDI และลูกค้า (ที่มีการโฮสต์ไซต์ที่เกี่ยวข้องให้) รวมทั้งผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลภายนอกอื่นใดที่ได้รับการดูแลความปลอดภัยโดยลูกค้า เพื่อสนับสนุนการประเมินผู้สมัครงานหรือพนักงานหรือกระบวนการคัดเลือก  

 

ข้อมูลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมที่ไม่ระบุตัวตนหรือไม่เปิดเผยชื่ออาจถูกนำเสนอให้แก่ผู้ชมที่เป็นสาธารณะ (เช่น การประชุมทางวิทยาศาสตร์) การตรวจสอบวิธีการทั่วไปของ DDI และผลลัพธ์สะสมกับผู้ชมที่เป็นมืออาชีพช่วยให้มั่นใจว่า วิธีการประเมินของ DDI จะยังคงสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมทั้งมาตรฐานทางด้านความเป็นมืออาชีพ เทคนิค และกฎหมาย แม้ว่าข้อมูลสรุปเหล่านี้อาจมีการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมทั่วไป แต่ตัวตนขององค์กรลูกค้าและตัวบุคคลจะยังคงได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความลับโดยสมบูรณ์  

 

ข้อมูลสรุปของข้อมูลรวมยังอาจถูกนำมาใช้สร้างโปรไฟล์มาตรฐาน (หรือ “เกณฑ์มาตรฐาน”) สำหรับการประเมินอีกด้วย โปรไฟล์มาตรฐานจะไม่มีการระบุตัวบุคคลหรือองค์กรของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลอาจมีการเชื่อมโยงย้อนกลับไปหาองค์กรของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดที่อยู่ภายในชุดข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ในการกำหนดลักษณะเฉพาะของตัวอย่างมาตรฐาน (เช่น แพลตฟอร์ม อุตสาหกรรม เป็นต้น) 
 

DDI จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำกับ: 

บริษัทในเครือและผู้ได้รับอนุญาตของเรา  
ผู้ให้บริการที่เราใช้เพื่อช่วยส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่คุณ (เช่น ผู้ให้บริการการชำระเงิน ที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลที่สามและอื่นๆ) 
บุคคลที่สามอื่นๆ ที่เราใช้เพื่อช่วยเราในการดำเนินธุรกิจของเรา เช่น ตัวแทนการตลาดหรือผู้โฮสต์เว็บไซต์ 
บุคคลที่สามที่คุณอนุมัติ 
ผู้ตรวจสอบ (เช่น เพื่อการรับรอง ISO และการรับรองอื่นๆ) 
ผู้รับประกันและนายหน้าของเรา (เช่น ผู้ให้บริการรับประกันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์) 
ธนาคารของเรา 
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านกฎระเบียบเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบ 

 

เราจะอนุญาตให้ผู้ให้บริการของเราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราพึงพอใจว่าพวกเขาดำเนินมาตรการอย่างสมเหตุสมผลและเหมาะสมทางการค้าเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น เรายังกำหนดข้อผูกมัดทางสัญญากับผู้ให้บริการเพื่อยืนยันว่าพวกเขาจะสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการแก่เรา แก่คุณเท่านั้น หรือให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ภายในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ตรวจสอบภายนอกที่เกี่ยวกับการรับรอง ISO และการตรวจสอบบัญชีของเรา  

 

เรายังอาจต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับบุคคลอื่น เช่น ผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะซื้อธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา ระหว่างการปรับโครงสร้างใหม่ ปกติแล้วเราจะไม่เปิดเผยชื่อหรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ แต่นี่อาจไม่สามารถทำได้เสมอไป ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต้องผูกพันตามพันธะในการรักษาความลับให้กับข้อมูล  

 

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สาม:

       คำอธิบาย: 

แบบสำรวจออนไลน์ 

ผู้ให้บริการแบบสอบถามออนไลน์ของ DDI ที่เป็นบุคคลภายนอก ทำหน้าที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ในลักษณะที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวในนามของ DDI เพื่อจัดการแบบสำรวจออนไลน์ ผู้ให้บริการนี้ช่วยให้ DDI สามารถจัดทำแบบสำรวจและแบบสอบถามเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มีโอกาสตอบแบบสำรวจ  

 

ผู้ให้บริการแบบสำรวจออนไลน์ที่เป็นบุคลภายนอกเก็บรักษาข้อมูลของผู้ตอบที่อาจครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ DDI รวมทั้งข้อมูลประชากรอื่นๆ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ DDI ผู้ให้บริการแบบสำรวจออนไลน์ที่เป็นบุคคลภายนอกใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อปรับปรุงบริการที่มอบให้แก่ DDI ทั้งนี้จะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลใดๆ กับบุคคลภายนอกรายอื่นๆ 

การสมัครรับจดหมายข่าว 

ผู้ให้บริการเผยแพร่จดหมายข่าวของ DDI ที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีหน้าที่จัดการการสมัครรับจดหมายข่าวทางอีเมล มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผู้เยี่ยมชมในลักษณะที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวในนามของ DDI ข้อมูลนี้ครอบคลุม แต่ไม่จำกัดเฉพาะรายชื่อที่อยู่อีเมล บทความ คำตอบแบบสอบถาม จดหมาย และสถิติการใช้งาน  

 

ข้อมูลนี้เป็นเจ้าของโดย DDI และไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลภายนอก หากไม่ต้องการได้รับจดหมายข่าวของเราอีกต่อไป คุณสามารถเลือกปฏิเสธเข้าร่วมโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการปฏิเสธเข้าร่วมที่ระบุรวมอยู่ในการสื่อสารแต่ละครั้ง 

แชทของบริการลูกค้าออนไลน์ 

ผู้ให้บริการแชทของบริการลูกค้าออนไลน์ของ DDI ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกทำหน้าที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ในลักษณะที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวในนามของ DDI เพื่อจัดการเซสชันการแชทออนไลน์  

 

หากใช้ฟังก์ชันนี้ ผู้ใช้จะถูกขอให้ป้อนชื่อไม่ว่าในรูปแบบใดหรือรายละเอียดใดก็ตามตามที่ต้องการ ในระหว่างการแชท ผู้ใช้จะมีส่วนร่วมในเซสชันถามและตอบแบบสดกับพนักงานของ DDI ผู้ให้บริการแชทของบริการลูกค้าออนไลน์ของเราที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก เป็นผู้เก็บรักษาบทสนทนาของแชทเหล่านี้ไว้ หลังจากการแชท ผู้ใช้อาจถูกขอให้กรอกแบบสำรวจขาออกเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นตอบกลับอันมีค่าเกี่ยวกับบริการของ DDI การกรอกแบบสำรวจขาออกเป็นความสมัครใจ แบบสำรวจอาจขอข้อมูลการติดต่อและข้อมูลด้านประชากร ข้อมูลยังถูกเก็บรวบรวมผ่านทางข้อมูลการติดตามแบบรวมที่ได้จากคุกกี้ ผู้ให้บริการแชทของบริการลูกค้าออนไลน์ของเราที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก มีการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อปรับปรุงการบริการที่จัดหาให้แก่ DDI ทั้งนี้จะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลใดๆ กับบุคคลภายนอกรายอื่นๆ 

 

ผู้ให้บริการแชทของบริการลูกค้าออนไลน์ของเราที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกมีการใช้คุกกี้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลโปรไฟล์ (ที่บุคคลส่งให้แก่ DDI) กับเซสชันการแชทที่จัดการโดยพนักงานของ DDI โดยการตั้งค่าคุกกี้ ผู้ใช้จะไม่ต้องป้อนข้อมูลโปรไฟล์ของตนเองมากกว่าหนึ่งครั้ง ทำให้ประหยัดเวลาได้ในระหว่างเซสชันการแชท ข้อมูลทางสถิติอื่นๆ เกี่ยวกับวิธีการใช้งานไซต์ของเราถูกเก็บรวบรวมเพื่อช่วยสนับสนุนผู้ใช้เกี่ยวกับประสบการณ์บริการลูกค้าที่พวกเขาได้รับ 

เทคโนโลยีการติดตาม (เพื่อวัตถุประสงค์การตลาดเท่านั้น) 

ผู้ให้บริการธุรกิจที่เป็นบุคคลภายนอกของเราใช้งานคุกกี้เพื่อเชื่อมโยงการเข้าชมไซต์ของเรากับการคลิกผ่านจากโฆษณาที่สนับสนุนการจ่ายค่าโฆษณาต่อ 1 คลิก ซึ่งใส่ไว้โดย DDI บนไซต์โปรแกรมค้นหาภายนอก วิธีการทำงานของพวกเขาคือ ใส่คุกกี้ไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เมื่อเขา/เธอคลิกที่หนึ่งในโฆษณาที่สนับสนุนการจ่ายค่าโฆษณาต่อ 1 คลิกของเรา จากนั้น หากผู้ใช้เข้าถึงหนึ่งในหน้า Conversion ที่กำหนดไว้ของ DDI คุกกี้จะถูกเชื่อมต่อกับหน้าเว็บของเรา เมื่อจับคู่แล้ว ผู้ให้บริการธุรกิจที่เป็นบุคคลภายนอกจะบันทึก Conversion ที่ประสบความสำเร็จให้ DDI  

 

ผู้ให้บริการธุรกิจที่เป็นบุคคลภายนอกบางรายของเรา (เช่น บริการวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานแบบรวม เช่น Google Analytics, โปรแกรมค้นหา และแชทสดสำหรับให้ความช่วยเหลือ) มีการใช้คุกกี้บนไซต์ของเรา เราไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหรือสิทธิ์การควบคุมเหนือคุกกี้เหล่านี้ บุคคลที่สามที่เราร่วมมือด้วยเพื่อให้บริการคุณลักษณะบางอย่างบนไซต์ของเราหรือเพื่อแสดงโฆษณาโดยอิงตามกิจกรรมการท่องเว็บของคุณ ใช้งาน Local Shared Objects (“LSO”) เช่น HTML 5 ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เบราว์เซอร์ที่หลากหลายอาจมีเครื่องมือการจัดการของตนเองในการลบ LSO ที่เป็น HTML 5 ออก 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมการใช้งานคุกกี้โดยไซต์และไม่ครอบคลุมการใช้งานคุกกี้โดยบุคคลภายนอก  

 

เทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้ หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันถูกใช้งานโดย DDI และพันธมิตรทางการตลาดบนบางไซต์ของเรา เทคโนโลยีเหล่านี้ถูกใช้งานในการวิเคราะห์แนวโน้ม จัดเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อที่คุณจะไม่ต้องป้อนใหม่ในแต่ละครั้งที่เข้าชมไซต์ จัดการไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้เกี่ยวกับไซต์ และรวบรวมข้อมูลด้านประชากรเกี่ยวกับฐานข้อมูลผู้ใช้ของเรา เราอาจได้รับรายงานที่อิงตามการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ จากพันธมิตรการตลาดเหล่านี้ ในรูปแบบรายบุคคลและ/หรือแบบรวม 

การโฆษณา เราว่าจ้างเครือข่ายโฆษณาของบุคคลภายนอกให้แสดงโฆษณาบนไซต์ของเรา หรือให้จัดการการโฆษณาของเราบนไซต์อื่นๆ พันธมิตรที่เป็นบุคคลภายนอกของเราอาจใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้ ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนไซต์นี้และไซต์อื่นๆ ในการจัดหาโฆษณาให้แก่คุณ โดยอิงตามกิจกรรมการเรียกดูและความสนใจของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้มีการใช้ข้อมูลนี้เพื่อการแสดงโฆษณาตามความสนใจให้แก่คุณ คุณสามารถเลือกปฏิเสธเข้าร่วมโดยคลิก ที่นี่ (หรือหากมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป คลิก ที่นี่) โปรดทราบว่า การดำเนินการนี้ไม่ได้เป็นการเลือกไม่ให้มีการแสดงโฆษณาทั้งหมดแก่คุณ คุณจะยังคงได้รับโฆษณาทั่วไปต่อไป 
การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขาย 

DDI อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่คุณทางจดหมาย อีเมล โทรศัพท์ ข้อความ หรือข้อความแบบทันทีอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงข้อเสนอพิเศษ การส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ใหม่และ/หรือบริการที่แนะนำ  

 

DDI จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์การส่งเสริมการขาย (ดู “วิธีการและเหตุผลที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ” ด้านบน) นั่นหมายความว่าเรามักไม่ต้องขอการยินยอมของคุณเพื่อส่งการสื่อสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายถึงคุณ อย่างไรก็ตาม ในกรณีต้องขอการยินยอม เราจะขอการยินยอมอย่างชัดเจนแยกต่างหาก ก่อนส่งการสื่อสารนั้น  

 

DDI จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความเคารพสูงสุดเสมอ และจะไม่ขายข้อมูลให้กับองค์กรอื่นๆ   

 

คุณมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกรับการสื่อสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายได้ทุกเมื่อโดย: 

 

ส่งแบบฟอร์มคำขอของเจ้าของข้อมูล 

ทาง: Data Request Form  

ใช้ลิงก์ “ยกเลิกการเป็นสมาชิก” ในอีเมล หรือ 

หมายเลข “หยุด” ที่เป็นข้อความ หรือ 

ทางอีเมลที่: 

DataProtectionOfficer@ddiworld.com 

ทางโทรศัพท์ที่ +1-412-376-6803 

หรือส่งจดหมายไปที่:  

Attn: DDI Data Protection Officer 

Development Dimensions International 

1225 Washington Pike 

Bridgeville, PA 15017 

 

DDI อาจขอให้คุณยืนยันหรืออัปเดตรสนิยมทางการตลาดของคุณ ถ้าคุณแจ้งให้เรานำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มเติมในอนาคต หรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎระเบียบ หรือโครงสร้างธุรกิจของเรา 

คำชมเชย DDI อาจโพสต์คำชมเชยจากลูกค้าไว้บนไซต์ของเรา ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ด้วย เราได้รับคำยินยอมจากลูกค้าผ่านทางอีเมลก่อนที่จะโพสต์คำชมเชยเพื่อโพสต์ชื่อของลูกค้าพร้อมกับคำชมเชยของลูกค้า หากคุณต้องการให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากส่วนนี้ในไซต์ของเรา โปรดติดต่อเราที่ DataProtectionOfficer@ddiworld.com 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยต่อผู้จำหน่าย: 

 

12 เดือนก่อนหน้านี้เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่ต่อไปนี้ที่ระบุตัวตน เชื่อมโยงกับ อธิบาย สามารถเชื่อมโยงกับหรืออาจเชื่อมโยงได้อย่างสมเหตุสมผลทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมกับผู้บริโภคหรือครัวเรือนแก่ผู้จำหน่าย: 

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บไว้ที่ใด: 

 
ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดไม่ว่าจะมาจากประเทศใดก็ตามจะถูกส่งไป ประมวลผล และจัดเก็บที่สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังอาจมีการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลได้ทั่วโลกในพื้นที่ที่มีลูกค้าที่ได้รับอนุญาตหรือคู่ค้าของ DDI ให้บริการกับลูกค้า นอกจากนี้ DDI ปฏิบัติตามข้อบังคับทั่วไปว่าด้วยการปกป้องข้อมูล (General Data Protection Regulations - GDPR) และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตที่เราประมวลผลข้อมูลภายใต้เขตอำนาจของ GDPR  

 

ข้อมูลยังอาจได้รับการจัดเก็บไว้ที่สำนักงานของเราและสำนักงานของบริษัทในเครือของเรา บริษัทตัวแทนที่เป็นบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการ พนักงาน ผู้รับเหมา บริษัทในเครือ ตัวแทน และผู้แทนที่อธิบายไว้ด้านบน (ดู: “ผู้ที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ” ที่ด้านบน) บุคคลที่สามบางรายเหล่านี้อาจอยู่ภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐอเมริกา หมายเหตุ: เซิร์ฟเวอร์ของผู้ประมวลผลรายย่อยไม่ได้อยู่ภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสหรัฐอเมริกา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงวิธีที่เรารักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้น: ดู “การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสหรัฐอเมริกา” 
 
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้นานเท่าใด: 
 
DDI จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ขณะที่คุณมีบัญชีกับเรา หรือขณะที่เรากำลังให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการแก่คุณ และเป็นเวลานานถึง 5 ปีหลังจากที่ไม่มีการใช้งานของผู้ใช้ หลังจากนั้นเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นเวลานานเท่าที่จำเป็น:  

 

 

เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเกินกว่าความจำเป็นของวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทที่แตกต่างกันมีระยะการเก็บรักษาที่ต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม DDI อาจเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของคุณในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อวัตถุประสงค์การวิจัยได้นานอย่างไม่มีจำกัด  

 

เมื่อไม่มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามที่ได้ตกลงระยะเวลาการเก็บรักษาไว้ DDI จะลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนได้  
 

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสหรัฐอเมริกา (US): 

 
ในการส่งมอบบริการแก่คุณ บางครั้งเราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐอเมริกา เช่น: 

 

 

ประเทศต่อไปนี้ที่เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประเมินโดยคณะกรรมาธิการยุโรปว่าสามารถทำการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้ในระดับที่เพียงพอ:  

 

ยกเว้นประเทศในรายการด้านบน ประเทศที่ไม่ใช่เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ไม่มีกฎหมายปกป้องข้อมูลแบบเดียวกันกับสหราชอาณาจักรและเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) อย่างไรก็ตาม DDI จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเป็นไปตามกฎหมายการปกป้องข้อมูล และใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผล เพื่อรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด แนวปฏิบัติมาตรฐานของเราคือการใช้ข้อสัญญามาตรฐานที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมาธิการยุโรป รับสำเนาของข้อสัญญาเหล่านั้นได้ที่: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลของเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม (ดู “วิธีติดต่อเรา” ด้านล่าง)   

 

สิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อบังคับทั่วไปว่าด้วยการปกป้องข้อมูล (General Data Protection Regulation - GDPR) ภายในขอบเขตที่เราประมวลผลข้อมูลภายใต้เขตอำนาจของ GDPR 

สิทธิ์ในการเข้าถึง สิทธิ์ที่จะได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (สิทธิ์ในการเข้าถึง) 
สิทธิ์ในการแก้ไขให้ถูกต้อง สิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้เราแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
สิทธิ์ที่จะถูกลืม สิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ 
สิทธิ์ที่จะจำกัดการประมวลผล สิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ—ในบางกรณี เช่น ถ้าคุณสงสัยในความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล 
สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล สิทธิ์ในการรับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้กับเรา ในรูปแบบที่เป็นโครงสร้าง ใช้งานทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง และ/หรือส่งข้อมูลนั้นไปยังบุคคลที่สาม—ในบางกรณี 
สิทธิ์ในการปฏิเสธ 

สิทธิ์ในการปฏิเสธ: 

--ไม่ให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการตลาดตรง (รวมถึงการทำโปรไฟล์) ได้ทุกเมื่อ 

--ไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างต่อเนื่อง เช่น การประมวลผลที่ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ในบางสถานการณ์ 

สิทธิ์ที่จะไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจระดับบุคคลแบบอัตโนมัติ (Automated Individual Decision-Making) สิทธิ์ที่จะไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยอิงกับกระบวนการอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว (รวมถึงการทำโปรไฟล์) ที่มีผลทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณหรือมีผลกระทบต่อคุณเป็นอย่างมากในทำนองเดียวกันนี้ 

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละสิทธิ์เหล่านั้น รวมถึงกรณีที่ใช้สิทธิ์เหล่านั้นได้ ดูแนวทางของสำนักงานกรรมาธิการข้อมูลของสหราชอาณาจักร (UK Information Commissioner’s Officer, ICO) เกี่ยวกับสิทธิ์ของบุคคลภายใต้ข้อบังคับทั่วไปว่าด้วยการปกป้องข้อมูล  

 

สิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย (California Consumer Privacy Act (“CCPA”) – ภายในขอบเขตที่เราประมวลผลข้อมูลภายใต้เขตอำนาจของ CCPA: 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ 

คุณมีสิทธิ์ที่จะรู้: 

 • หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ  
 • หมวดหมู่แหล่งที่มาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
 • วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือทางการค้าของเราสำหรับการเก็บรวบรวมหรือจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคล 
 • ประเภทของบุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ถ้ามี และ 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ 

 

โปรดทราบว่าเราไม่ต้อง: 

 • เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับคุณที่ถูกเก็บรวบรวมสำหรับธุรกรรมครั้งเดียวถ้าในการดำเนินธุรกิจตามปกติข้อมูลเกี่ยวกับคุณนั้นไม่ถูกเก็บไว้ 
 • ระบุตัวตนอีกครั้งหรือลิงก์ข้อมูลใดๆ ที่ในการดำเนินธุรกิจตามปกติข้อมูลนั้นไม่ได้รับการดูแลรักษาในลักษณะที่จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือ  
 • ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่คุณมากกว่าสองครั้งในระยะเวลา 12 เดือน 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขายหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ไม่มี 
สิทธิ์ในการลบ 

ภายใต้ข้อยกเว้นบางอย่างที่กำหนดไว้ด้านล่าง เราจะดำเนินการดังนี้เมื่อได้รับคำขอที่ตรวจสอบได้จากคุณ: 

 • ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากบันทึกของเรา และ 
 • กำกับให้ผู้ประมวลผลรายย่อยลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากบันทึกของพวกเขา 

 

โปรดทราบว่าเราอาจไม่ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถ้าจำเป็นต้อง: 

 • ทำธุรกรรมที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้เสร็จสิ้น ทำตามเงื่อนไขการรับประกันที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอหรือคาดหมายอย่างสมเหตุสมผลภายในบริบทของความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรากับคุณ หรือดำเนินการตามสัญญาระหว่างคุณกับเรา 
 • ตรวจจับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ป้องกันกิจกรรมที่มุ่งร้าย ตบตา หลอกลวง หรือผิดกฎหมาย หรือดำเนินคดีกับผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมนั้น 
 • แก้ปัญหาเพื่อระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เป็นอุปสรรค์ต่อฟังก์ชันการใช้งานที่ต้องการ 
 • ใช้สิทธิ์เสรีภาพในการพูด ทำให้แน่ใจว่าผู้บริโภคคนอื่นจะมีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์เสรีภาพในการพูดของตน หรือใช้สิทธิ์ทางกฎหมายอื่นๆ 
 • ปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของแคลิฟอร์เนีย (California Electronic Communications Privacy Act) 
 • ดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติแบบสาธารณะหรือตรวจสอบโดยผู้ร่วมงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะที่เป็นไปตามกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวและหลักจริยธรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งหมด เมื่อการลบข้อมูลของเรานั้นอาจทำให้การวิจัยดังกล่าวไม่สามารถทำได้หรือไม่อาจประสบความสำเร็จ ทั้งนี้หากเราได้รับการยินยอมที่มีข้อมูลอย่างเพียงพอของคุณ 
 • ทำให้สามารถใช้งานแบบภายในที่สอดคล้องอย่างสมเหตุสมผลกับความคาดหวังของคุณตามความสัมพันธ์ของคุณกับเราเท่านั้น 
 • ปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายในปัจจุบัน หรือ 
 • หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแบบภายในอย่างเป็นไปตามกฎหมายที่สอดคล้องกับบริบทที่คุณได้ให้ข้อมูล  
การปกป้องจากการเลือกปฏิบัติ 

คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ถูกเราเลือกปฏิบัติจากการใช้สิทธิ์ของคุณภายใต้ CCPA นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้:  

 • ปฏิเสธการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อคุณ 
 • คิดราคาหรืออัตราค่าบริการที่แตกต่างออกไปสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงผ่านทางการใช้การลดราคาหรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือใช้การลงโทษ  
 • ให้การบริการที่มีระดับหรือคุณภาพที่แตกต่างออกไปแก่คุณ หรือ 
 • แนะนำว่าคุณจะได้รับราคาหรืออัตราค่าบริการที่แตกต่างออกไปสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือระดับหรือคุณภาพที่แตกต่างออกไปของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 

โปรดทราบว่าเราอาจคิดราคาหรืออัตราค่าบริการที่แตกต่างออกไป หรือให้ระดับหรือคุณภาพที่แตกต่างออกไปของผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ถ้าความแตกต่างนั้นเกี่ยวข้องอย่างสมเหตุสมผลกับคุณค่าที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีต่อธุรกิจของเรา  

 

การรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: 

 

เราได้ปรับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมทางการค้าเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย ใช้งาน หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ให้เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นทางธุรกิจอย่างแท้จริง เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลของคุณไว้เฉพาะกับผู้ที่มีความจำเป็นทางธุรกิจอย่างแท้จริงในการประมวลผล ผู้ที่ประมวลผลข้อมูลของคุณจะดำเนินการโดยได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้หน้าที่ในการรักษาความลับเท่านั้น DDI จะทำการทดสอบระบบของตนอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรอง ISO 27001 ซึ่งหมายความว่าเราได้ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสูงสุดด้านการรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูล DDI ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความเป็นส่วนตัว ISO 27701 DDI ยังมีกระบวนการเพื่อรับมือกับการละเมิดความปลอดภัยทางข้อมูลที่มีเหตุผลอันสมควรว่าน่าสงสัย DDI จะแจ้งคุณและผู้ควบคุมที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยทางข้อมูลที่มีเหตุผลอันสมควรว่าน่าสงสัย ในกรณีที่กฎหมายระบุให้ต้องแจ้ง 

 

DDI มีการดำเนินการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและการป้องกันไว้ก่อนอย่างเหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ของเราในระหว่างการส่งข้อมูลและเมื่อรับข้อมูล เมื่อผู้ใช้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางไซต์ ข้อมูลของพวกเขาจะได้รับการปกป้องทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เมื่อคุณป้อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบนไซต์ของเรา เรามีการเข้ารหัสลับข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) นอกจากนี้ ข้อมูลทั้งหมดได้รับการเข้ารหัสบนดิสก์ผ่านการเข้ารหัสฮาร์ดแวร์  

เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บข้อมูลระบุตัวตนบุคคลได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในศูนย์ข้อมูลชั้นที่ 4 ที่ปลอดภัย เฉพาะพนักงานที่ต้องการข้อมูลเพื่อทำงานเฉพาะเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลระบุตัวบุคคล พนักงานเหล่านี้จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

 

สำหรับไซต์ที่คุณมีบัญชีผู้ใช้ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรักษาความลับของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ หากคุณเชื่อว่าการรักษาความลับถูกละเมิด โปรดติดต่อ DataProtectionOfficer@ddiworld.com   

 

วิธีใช้สิทธิ์ของคุณ: 

 

ถ้าคุณต้องการใช้สิทธิ์ใดๆ ของคุณตามที่กล่าวถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรด:  
 

Attn: DDI Data Protection Officer 

Development Dimensions International, Inc.  

1225 Washington Pike 

Bridgeville, PA 15017 USA 

 

โปรดทราบว่าคุณสามารถยื่นคำขอให้เปิดเผยการเข้าถึงข้อมูลหรือการเคลื่อนย้ายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ CCPA ได้สองครั้งเท่านั้นภายในระยะเวลา 12 เดือน 

 

ถ้าคุณเลือกที่จะติดต่อเราโดยตรงทางอีเมล โทรศัพท์ จดหมาย แบบฟอร์มบนเว็บ หรือวิธีการที่คล้ายกัน คุณจะต้องให้สิ่งต่อไปนี้กับ DDI: 

 

 

เราไม่มีข้อผูกมัดที่จะเปิดเผยการเข้าถึงข้อมูลหรือการเคลื่อนย้ายข้อมูล ถ้าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่ขอนั้นคือผู้ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล หรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของบุคคลนั้น  

 

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณเพื่อพิสูจน์ตัวตนของคุณที่เกี่ยวเนื่องกับคำขอของคุณจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์การตรวจสอบเท่านั้น  

 

การยื่นข้อร้องเรียนต่อ GDPR: 

 

เจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลของเราจะพยายามแก้ปัญหาข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ  

 

ข้อบังคับทั่วไปว่าด้วยการปกป้องข้อมูล (General Data Protection Regulation) ยังให้สิทธิ์กับคุณในการส่งข้อร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแล ในรัฐเขตเศรษฐกิจยุโรปที่คุณทำงาน อยู่อาศัย หรือในที่เกิดการละเมิดกฎหมายการปกป้องข้อมูลตามที่กล่าวหา  

 

ประกาศเกี่ยวกับการบริการ: 

 

ในบางโอกาสมีความจำเป็นต้องส่งประกาศเกี่ยวกับการบริการ เช่น หากการเข้าถึงถูกระงับชั่วคราวสำหรับตั้งแต่หนึ่งไซต์ของเราขึ้นไป เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุง อีเมลแจ้งเตือนอาจถูกจัดทำขึ้นและส่งให้แก่ผู้ใช้ ผู้ใช้ไม่สามารถเลือกไม่รับการแจ้งเตือนเหล่านี้ การสื่อสารเหล่านี้เป็นการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่กำลังส่งมอบให้และไม่ได้มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการขาย 

 

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้: 

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการเผยแพร่ในวันที่ 15 มกราคม 2022 และปรับปรุงครั้งล่าสุดในวันที่ 15 มกราคม 2022  

 

DDI อาจเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงบนไซต์และที่อื่นๆ ที่ได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสม ดังนั้นผู้ใช้ของเราจะตระหนักรู้อยู่เสมอว่ามีข้อมูลใดที่เราเก็บรวบรวม เราใช้งานข้อมูลอย่างไร และในสถานการณ์ใดบ้าง (หากมี) ที่เราแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูล 

 

หากเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในลักษณะที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ ณ เวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบโดยการโพสต์ประกาศบนไซต์เป็นเวลา 30 วัน หรือส่งอีเมลแจ้งคุณก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับใช้ 
 

ทางเลือก/เลือกไม่รับ:  

 

ผู้ใช้ที่ให้ข้อมูลตามที่ร้องขอโดยไซต์ หรือผู้ที่ยังคงใช้งานไซต์ต่อไปหลังจากที่มีโอกาสตรวจสอบดูนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือว่ายอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และยินยอมให้ DDI ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้ที่ไม่ตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ต้องไม่ใช้ไซต์ ผู้ใช้ยังมีสิทธิ์ในการเพิกถอนการยินยอมก่อนหน้า เมื่อเข้าถึงไซต์ และการใช้งานไซต์จะยุติ 

 

การถ่ายโอนหรือการโอนสิทธิ์: 

 

การถ่ายโอนหรือการโอนสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนทางธุรกิจหรือการล้มละลาย ในกรณีที่มีการควบรวม การเข้าซื้อกิจการ การปรับองค์กร การล้มละลาย หรือการขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเรา ข้อมูลผู้ใช้ใดๆ ที่เราเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมอาจเป็นสินทรัพย์ที่เราถ่ายโอนให้กับบุคคลที่สาม เราขอสงวนสิทธิ์ ในฐานะส่วนหนึ่งของธุรกรรมประเภทนี้ ในการถ่ายโอนหรือโอนสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของคุณที่เราได้เก็บรวบรวมจากผู้ใช้ไซต์ไปยังบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่รวบรวมผ่านบางไซต์ เป็นขององค์กรของลูกค้าของเรา และจะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นทรัพย์สินที่จะถูกถ่ายโอนโดยที่ปราศจากการยินยอมล่วงหน้า นอกเหนือไปจากการดำเนินการที่เป็นผลมาจากการล้มละลายหรือคำสั่งศาลอื่นๆ หรือได้รับการยินยอมจากคุณ การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ที่ได้รับการถ่ายโอนทั้งหมดจะเป็นไปตามนโยบายนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่คุณส่งหรือได้รับการเก็บรวบรวมจากการถ่ายโอนประเภทนี้อาจอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ของนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลนั้น 

 

การยินยอมเกี่ยวกับการตลาด:  

 

เมื่อมีการส่งแบบฟอร์มติดต่อ หรือแบบฟอร์มอื่นใดที่เข้าถึงได้จากไซต์อินเทอร์เน็ตสาธารณะของเรา ผู้ใช้ยินยอมให้ DDI ส่งอีเมลถึงพวกเขา เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา และประมวลผลข้อมูลนั้นในการให้บริการและเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดและการวิจัย แต่ละแบบฟอร์มมีลิงก์เพื่อทำให้ผู้ใช้ตระหนักถึงสิทธิ์ของตนเองและลักษณะที่ข้อมูลของพวกเขาจะถูกใช้ดังที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล DDI ผู้ใช้มีสิทธิ์เพิกถอนการยินยอมนี้ได้ทุกเมื่อ 

 

การใช้งานที่ยอมรับได้: 

 

ส่วนนี้นำมาใช้กับระบบซอฟต์แวร์และอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือวิธีใช้และเอกสารที่พิมพ์ออกมา ซึ่งเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์  

 

ผู้ใช้ได้รับการอนุญาตแบบไม่เป็นเอกสิทธิ์ ที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ที่ไม่สามารถให้สิทธิ์ใช้งานต่อได้ และที่สามารถเพิกถอนได้ ในการเข้าถึงและแสดงไซต์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพวกเขา และในการสร้างเอาท์พุตจากไซต์ตามที่ได้รับการออกแบบและมุ่งหมายตามที่มีการอธิบายไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องของไซต์ ผู้ใช้รับทราบว่า DDI จะไม่รับผิดหรือถูกกำหนดว่ามีความผิดสำหรับการดำเนินการหรือปัญหาการดำเนินการใดๆ ที่เป็นผลมาจากความไม่สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคที่เผยแพร่ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าถึงไซต์ตามที่ให้ไว้กับลูกค้าของ DDI ก่อนหน้านี้ DDI จะไม่รับผิดหรือถูกกำหนดว่าผิดสัญญาสำหรับข้อผูกมัดด้านการดำเนินการหรือการปฏิบัติการ ที่สืบเนื่องมาจากปัญหาทางเทคนิคหรือการออกแบบใดๆ ภายในเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสาธารณะของผู้ใช้ต้องย่อหย่อน  

 

ไซต์ ภาพหน้าจอภายในไซต์ หรือเอาท์พุตที่เป็นเอกสารที่สร้างขึ้นจากไซต์ต้องไม่ถูกใช้โดยบุคคลที่สามหรือเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการสอบถามโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล  

 

DDI ให้บริการแอปพลิเคชันบนเว็บหรือบนคลาวด์ โปรแกรมเสมือนจริง อุปกรณ์ การประเมิน การทดสอบ ระบบซอฟต์แวร์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องซึ่ง DDI อาจใช้เพื่อดำเนินการและให้บริการ (“เครื่องมือ”)  เว้นแต่จะมีการอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในเอกสารนี้ ผู้ใช้จะต้องไม่ (i) คัดลอกเครื่องมือทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ii) ทำการคอมไพล์ย้อนกลับ ทำการประกอบย้อนกลับ หรือเข้าถึงโดยมีเจตนาในการ "แฮ็ค" ทั้งหมดหรือส่วนใดก็ตามของเครื่องมือ (iii) แจกจ่าย ทำการตลาด นำออกเช่า ให้เช่า จัดให้มีการเข้าถึง หรือถ่ายโอนเครื่องมือให้แก่บุคคลที่สาม หรือ (iv) ดัดแปลงเครื่องมือ ยกเว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอื่น ไม่มีการให้สิทธิ์การใช้งาน สิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือเครื่องหมายบริการใดๆ ของ DDI ภายใต้ข้อตกลงนี้  

 

โปรดอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานของ DDI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

 

การปกป้องข้อมูลของเด็ก:  

 

ไซต์ไม่มีการเผยแพร่เนื้อหาหรือเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีการกำหนดเป้าหมายเป็นเด็กๆ 

ลิงก์: 

 

ไซต์อาจมีลิงก์ไปยังไซต์ภายนอก โปรดทราบว่า DDI ไม่รับผิดชอบต่อวิธีปฏิบัติในการรักษาความเป็นส่วนตัวของไซต์อื่นๆ เหล่านี้ เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ของเราตระหนักรู้เมื่อพวกเขาออกจากไซต์ของเรา และควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกๆ เว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลระบุตัวบุคคล 

 

วิธีการติดต่อเรา: 

 

โปรดติดต่อ DDI ที่: 

Attn: DDI Data Protection Officer 

Development Dimensions International, Inc.  

1225 Washington Pike 

Bridgeville, PA 15017 USA 

 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ: 

 

 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่ 

 

ถ้าคุณต้องการประกาศนี้ในรูปแบบอื่น (เช่น เสียง การพิมพ์ขนาดใหญ่ อักษรเบลล์) โปรดติดต่อเรา (ดู: “วิธีการติดต่อเรา” ด้านบน)